PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Publikační činnost - JTD008
Anglický název: Publishing
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Je neslučitelnost pro: JMD008
Je prerekvizitou pro: JTD010
Je záměnnost pro: JMD008
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (19.09.2022)
Studenti nejpozději do přihlášení se ke státní doktorské zkoušce publikují jednu vědeckou studii. Publikace má podobu článku v oborově relevantním recenzovaném časopise indexovaném v databázích SCOPUS nebo WoS (v případě MD může garant studijního programu výjimečně schválit publikaci v jiném typu oborově relevantního periodika). Studenti konzultují volbu časopisu se svými školiteli a garantem studijního programu. Studie je buď částí připravované disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Publikační činnost má v SIS kód JTD008. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje v SIS garant studijního programu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je publikovat dle podmínek vymezených v anotaci kursu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu jsou publikace dle specifikace vymezené v anotaci kursu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK