PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Publikační činnost - JTD008
Anglický název: xxx
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: JMD008
P//Je prerekvizitou pro: JTD010
Z//Je záměnnost pro: JMD008
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)
Studenti nejpozději do přihlášení se ke státní doktorské zkoušce publikují nejméně jednu vědeckou studii. Publikace má podobu článku v oborově relevantním recenzovaném časopise indexovaném
v databázích SCOPUS nebo WoS (v případě MD může garant studijního programu výjimečně schválit publikaci v jiném typu oborově relevantního periodika). Studenti konzultují volbu
časopisu se svými školiteli a garantem studijního programu. Studie je buď částí připravované disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Publikační činnost má v SIS kód JTD008. Splnění
této studijní povinnosti potvrzuje v SIS garant studijního programu.
Studenti nejpozději do přihlášení se k obhajobě disertační práce publikují nejméně jednu další
vědeckou studii. Publikace má podobu článku v oborově relevantním recenzovaném časopise indexovaném v databázích SCOPUS nebo WoS (v případě MD může garant studijního programu výjimečně
schválit publikaci v jiném typu oborově relevantního periodika). Studenti konzultují volbu časopisu se svými školiteli a garantem studijního programu. Studie je buď částí připravované
disertační práce, anebo souvisí s jejím tématem. Splnění této studijní povinnosti potvrzuje školitel v Hodnocení školitele o průběhu studia a pro připuštění k obhajobě disertační práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je publikovat dle podmínek vymezených v anotaci kursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu jsou publikace dle specifikace vymezené v anotaci kursu.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK