PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Studijní pobyt v zahraničí - JTD007
Anglický název: xxx
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: JTD010
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)
Během studia studenti absolvují studijní pobyt v zahraničí, jehož hlavním cílem je studium
pramenů a literatury potřebných ke zpracování disertační práce. Celková doba trvání studijního
pobytu jsou nejméně tři měsíce. Pobyt se může skládat z více částí, nikoliv kratších než dva týdny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem předmětu je absolvování zahraničního pobytu dle specifikace vymezené v anotaci předmětu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Podmínkou ukončení předmětu je absolvování zahraničního pobytu dle specifikace vymezené v anotaci předmětu.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK