PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Textlektüre im Tandem - JTB334
Anglický název: Text lectures with historical terminology in Czech-German tandem
Český název: Čtení textů s historickou terminologií v česko-německém tandemu
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 15
Virtuální mobilita / počet míst: ano / neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (19.10.2022)
Tento kurz se uskuteční v rámci partnerských vztahů pražské a düsseldorfské univerzity. Česky, resp. německy hovořící studující spolupracují na textech s historickou tématikou a sestavují si vlastní terminologický slovníček.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (19.10.2022)

Cílem je vypracování strategie porozumění odbornému texu v cizím jazyce a prohloubení slovní zásoby v daném oboru.    

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (19.10.2022)

Literatura bude zaslána účastníkům kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (19.10.2022)

Účast na semináři a plnění průběžných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (19.10.2022)

Vedoucí kurzu: Daniela Pusch, M.A.  

Čas: Po 14.30-16.00 (první setkání 17.10.)

Formát: on-line přes Cisco Webex

Pracovní jazyk: čeština i němčina (solidní znalosti cizího jazyka na úrovni B1 potřebné)

Poznámka: texty z řád studentů jsou vítány (např. z vlastního projektu) 

V případě zájmu se přihlašte mailem: daniela.pusch@uni-duesseldorf.de

 

Textlektüre im Tandem

Dieser Kurs findet im Rahmen der Partnerschaft zwischen der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität und der Prager Karlsuniversität statt. Deutsch- und tschechischsprachige Studierende lesen gemeinsam Texte mit historischer Thematik und erarbeiten sich einen entsprechenden Fachwortschatz. Ziel ist es, eine Strategie zur Erschließung eines fremdsprachigen Fachtextes zu entwickeln und den dazugehörigen Wortschatz zu vertiefen.

 

Kursleitung: Daniela Pusch, M.A.

Zeit: Mo 14.30-16.00 Uhr (erste Sitzung am 17.10.)

Format: Online via Cisco Webex

Arbeitssprache ist Deutsch und Tschechisch (solide Grundkenntnisse in der jeweils anderen Sprache sollten vorhanden sein)

Anmerkung: Texte aus den Reihen der Studierenden (z.B. zu eigenen Studienprojekten) sind willkommen.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an: daniela.pusch@uni-duesseldorf.de   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK