PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Společenské a ekonomické důsledky digitalizace - JTB317
Anglický název: Social and Economic Impacts of Digitalization
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 34 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Seminář je zaměřený na zkoumání dopadů digitalizace na různé oblasti lidského života a na příklady z praxe, primárně z německy mluvících zemí. Jeho cílem je na základě relevantní literatury a dalších multimediálních zdrojů prohloubit vědomosti studentů o dané problematice a vést s nimi jako zástupci generace „digital natives“ o tématu širší diskuzi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s důsledky digitalizace pro různé oblasti lidského života, přivést je k hlubší reflexi tématu a uvést je do širší společenské debaty, která s postupující digitalizací souvisí. Práce v semináři je rovněž zaměřena posilování schopnosti kritické práce s texty a multimediálními zdroji, zlepšení argumentace a prezentačních schopností. 
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (16.09.2023)

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 

Čas a místo konání: St 15:30-16:50, B217

Konzultační hodiny: středa 9:30-11:00, online po předchozí domluvě

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5204

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)

Doporučená literatura:

 

Ford, Martin, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, 2015

Harari, Yuval Noah, Homo Deus. Stručné dějiny zítřka, Praha 2017

Keen, Andrew, Jak opravit budoucnost, Praha 2019

Morozov, Evgeny, To Save Everything, Click Here: the Folly of Technological Solutionism, New York, 2013

Precht, Richard David, Jäger, Hirten, Kritiker : eine Utopie für die digitale Gesellschaft, Mnichov 2018

Ross, Alec, Obory budoucnosti, Argo 2019

Schroeder, Ralph, Social Theory after the Internet, 2018 

Spitzer, Manfred, Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum, Praha 2014

Spitzer, Manfred, Kybernemoc!:  jak nám digitalizovaný život ničí zdraví, Praha 2016

Brynjolfsson, Erik/McAfee, Andrew, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, Brno, 2015

 

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (12.09.2023)

V semináři se využívají interaktivní výukové metody. Jeho náplní je kombinace prezentací studentů s diskusemi, skupinovou prací a výkladem vedoucí semináře.   

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (13.11.2023)

1, Úvod – seznámení s obsahem semináře, vymezení základních pojmů, 4.10.

2, Média a Fake News, 11.10.

3, Demokracie a občanská společnost, 18.10.

4, Robotizace a pracovní trh, 1.11. 

5, Umělá inteligence, diskuse s Tomášem Čechem, České priority, 8.11.

6, Virtuální a rozšířená realita, 15.11.

7, Sdílená ekonomika, 22.11.

8, Smart Cities - diskuse s Martinem Landou, Eurocomm Praha, 6.12.

9, Genetika, biologie a optimalizace lidstva, 13.12.

10, Energetika, ekologie, 20.12.

11, Budoucnost mobility, 3.1.

 


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK