PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Společenské a ekonomické důsledky digitalizace - JTB317
Anglický název: Social and Economic Impacts of Digitalization
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 34 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (09.10.2020)
Seminář je zaměřený na zkoumání dopadů digitalizace na různé oblasti lidského života a na příklady z praxe, primárně z německy mluvících zemí. Jeho cílem je na základě relevantní literatury a dalších multimediálních zdrojů prohloubit vědomosti studentů o dané problematice a vést s nimi jako zástupci generace „digital natives“ o tématu širší diskuzi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (08.09.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s důsledky digitalizace pro různé oblasti lidského života, přivést je k hlubší reflexi tématu a uvést je do širší společenské debaty, která s postupující digitalizací souvisí. Práce v semináři je rovněž zaměřena posilování schopnosti kritické práce s texty a multimediálními zdroji, zlepšení argumentace a prezentačních schopností. 
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (15.09.2022)

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 

Čas a místo konání: Čt 12:30-14:00, JPEK 112

Výuka v ZS 2022/23 probíhá v prezenční formě.


Konzultační hodiny: online po předchozí domluvě

https://cesnet.zoom.us/j/96628013264?pwd=YlpIemR2QnNRMmp5bHJnUGljaGkxdz09

Meeting ID: 966 2801 3264
Passcode: 188078

Moodle2:https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4690

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (08.09.2021)

Doporučená literatura:

 

Ford, Martin, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, 2015

Harari, Yuval Noah, Homo Deus. Stručné dějiny zítřka, Praha 2017

Keen, Andrew, Jak opravit budoucnost, Praha 2019

Morozov, Evgeny, To Save Everything, Click Here: the Folly of Technological Solutionism, New York, 2013

Precht, Richard David, Jäger, Hirten, Kritiker : eine Utopie für die digitale Gesellschaft, Mnichov 2018

Ross, Alec, Obory budoucnosti, Argo 2019

Schroeder, Ralph, Social Theory after the Internet, 2018 

Spitzer, Manfred, Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum, Praha 2014

Spitzer, Manfred, Kybernemoc!:  jak nám digitalizovaný život ničí zdraví, Praha 2016

Brynjolfsson, Erik/McAfee, Andrew, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, Brno, 2015

 

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (08.09.2021)
V semináři se využívají interaktivní výukové metody. Jeho náplní je kombinace prezentací studentů s diskusemi, skupinovou prací a výkladem vedoucí semináře.
 
V případě nepříznivého vývoje pandemie Covid-19 se seminář uskuteční v hybridní či online formě. 
 
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (15.09.2022)

Studijní povinnosti:

Předmět je ukončen splněním povinností v příslušném semináři a písemnou zkouškou formou testu. Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019.

Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky s danými váhami (celkem 100 bodů): 

 

a) ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 %)

b) aktivní účast v hodině (10 %)

c) odevzdání žurnalistického textu (blogového příspěvku) na dané téma (30 %)

d) písemný test (30 %)

 

Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k odebrání 10 bodů. Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu. Blogový příspěvek v rozsahu 4.000 znaků (počítáno bez seznamu literatury) musí být odevzdán v dokumentu MS Word (koncovka .doc nebo .docx) jako úkol Turnitin do Moodle do 16.12.2022.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (03.11.2022)

1, Úvod – seznámení s obsahem semináře, vymezení základních pojmů 6.10. 

2, Média a Fake News 13.10.

3, Demokracie a občanská společnost 20.10. 

4, Děkanské volno 27.10.

5, Umělá inteligence – diskuse prg.ai 3.11.

6, Robotizace a pracovní trh 10.11.

7, Virtuální a rozšířená realita – 24.11.

8, Sdílená ekonomika – 1.12.

9, Budoucnost mobility – 8.12.

10, Genetika, biologie a optimalizace lidstva – 15.12.

11, Smart Cities – diskuse s Martinem Landou, Eurocomm Praha, 22.12.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK