PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Společenské a ekonomické důsledky digitalizace - JTB317
Anglický název: Social and Economic Impacts of Digitalization
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24 / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Literatura
Poslední úprava: Bc. Vojtěch Brázda (30.09.2019)

Ford, Martin, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, 2015

Harari, Yuval Noah, Homo Deus. Stručné dějiny zítřka, Praha 2017

Morozov, Evgeny, To Save Everything, Click Here: the Folly of Technological Solutionism, New York, 2013

Precht, Richard David: Jäger, Hirten, Kritiker : eine Utopie für die digitale Gesellschaft, Mnichov 2018

Schroeder, Ralph, Social Theory after the Internet, 2018

Spitzer, Manfred, Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum, Praha 2014

Spitzer, Manfred: Kybernemoc!:  jak nám digitalizovaný život ničí zdraví, Praha 2016

Brynjolfsson, Erik/McAfee, Andrew, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, Brno, 2015

Sennett, Richard, The Culture of the New Capitalism, Yale 2006

Welzer, Harald, Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit, Frankfurt am Main 2016

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (24.10.2019)

Společenské a ekonomické dopady digitalizace

Social and Economic Impacts of Digitalization

Seminář je zaměřený na zkoumání dopadů digitalizace na různé oblasti lidského života a na příklady z praxe, primárně z německy mluvících zemí. Jeho cílem je na základě relevantní literatury a dalších multimediálních zdrojů prohloubit vědomosti studentů o dané problematice a vést s nimi jako zástupci generace „digital natives“ o tématu širší diskuzi.

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Čas a místo konání: Čt, 9:30-10:50, J 2018
Konzultační hodiny: Út, 10:30-12:20

 

Program a literatura:

1, Úvod – seznámení s obsahem semináře, vymezení základních pojmů, rozdělení témat pro referáty, 3.10.

2, Média a Fake News, 10.10.

3, Demokracie a občanská společnost 17.10.

4, Umělá inteligence - trendy v ČR a Německu 24.10.

5, Smart Cities  31.10.

6, Robotizace a pracovní trh 7.11.

7, Virtuální a rozšířená realita 14.11.

8, Genetika, biologie a optimalizace lidstva 21.11.

9, Soukromí a ochrana osobních údajů 28.11.

10, Sdílená ekonomika 12.12.

11, Budoucnost mobility, energetika a ekologie 19.12. 

 

Předmět je ukončen splněním povinností v příslušném semináři a písemnou zkouškou formou testu. Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky s danými váhami (celkem 100 bodů):

 a) ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 %)

b) aktivní účast v hodině (10 %)

c) odevzdání žurnalistického textu (blogového příspěvku) na dané téma (30 %)

d) písemný test (30 %)

Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k odebrání 10 bodů. Dodatečnou podmínkou je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů v písemném testu.  Blogový příspěvek musí být odevzdán v dokumentu MS Word (koncovka .doc nebo .docx) nejpozději do 17.12.2019 12:00 na emailovou adresu zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz. To znamená, že text odevzdají i ti studenti, kteří budou s referátem vystupovat v posledním týdnu výuky.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK