PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Kanady - JTB311
Anglický název: History of Canada
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (08.09.2022)
Úvodní kurz historie Kanady. Po počátečním základním přehledu kanadských dějin se kurz bude tématicky a nelineárně věnovat nejdůležitějším tématům, která v průběhu historie vytvářela kanadskou identitu. Kurz je doporučen zejména studentům, kteří uvažují o magisterské specializaci Severomerických studií.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (25.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejdůležitejšími historickými událostmi a to zejména s těmi, které se odráží v současné debatě.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (19.07.2019)

Povinná literatura:

-          Daniel Francis, National Dream. Myth, Memory and Canadian history. (Arsenal, 1997).

-          Souhlas Francis and Donald Smith, Readings in Canadian History, Vol. I and II (Nelson Thomson Learning, 2002).

-          Magdalena Fiřtová, Kanada (Praha: Libri, 2014).

 

 

Doporučená literatura:

Arnopoulos S.M. and Clif D.: The English Fact in Quebec, McGill-Queen's University Press, Montreal 1980.
Bothwell, Robert: One Country, Two Histories, UBC Press, Vancouver 1995.
Brown, Craig: The Illustrated History of Canada, Key Porter Books, Toronto, 2000 (k dispozici i ve fr. překladu).
Bumstead, J.M: Canadian History in Two Volumes, Oxford University Press, Toronto 1998.
Finkel, Alvin and Margaret Conrad: History of the Canadian Peoples 1867 to the Present, Copp Clark, Toronto, 1998.
Gagnon, G.Alain: Quebec: State and Society, 3rd edition, Broadview Press, Toronto, 2004.
McRoberts, K: Misconceiving Canada: The struggle for National Unity, Oxford University Press, Toronto, 1997.
Nelles, H.V.: A little history of Canada, Oxford University Press, Toronto, 2004.
Rovná, Lenka a Miroslav Jindra: Dějiny Kanady, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2000.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (08.09.2022)

Kurz probíhá jako seminář a přednáška v prezenční formě. Hodiny budou interaktivní formou kombinovat interpretaci povinných textů a diskusi k nim, přednášku a individuální prezentace studentů k zadaným textům.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (08.09.2022)

Aktivní účast (maximálně 2 absence) 10b: Kurz bude probíhat prezenčně, jedna hodina distančně. Studenti by se měli na hodinu připravit četbou povinného textu a měli by zvládnout text shrnout konceptem 3-2-1, tedy měla by shrnout tři hlavní fakta a nejdůležitější myšlenky textu, dále dvě překvapivé informace a měla by navrhnout jednu otázku, kterou text ve čtenáři vyvolal a otázka zůstala nezodpovězena.

Prezentace vybraného textu 30b. V prvním týdnu (na první přednášce) si každý student  vybere jeden z níže uvedených textů v kolonce prezentace, a připraví si 4-7 minutovou ústní prezentaci. Názvy prezentací a odkazy  jsou uvedeny pod každou hodinou. Prezentace si rozdělíme na prvním semináři, ale dopředu si je tematicky projděte, ať víte, co se nabízí. Prezentace by měla stručně představit text, v ideálním případě jej doplnit o další informace z vlastní rešerše k tématu.

Reakce na film 30b. Osobní, strukturovanou esej se silnou tezí, podloženou faktografickou argumentací, poctivou rešerší (ideálně i odbornými zdroji) a vhodnými příklady v rozsahu minimálně 3-4 normostran na filmy Black Robe nebo Angry Inuk, nebo Finding Dawn  odevzdávejte v systému TURNITIN do 18. 11. 2022. Do systému vstupte na stránce Turnitin, pomocí CAS údajů. Poté zadejte ID kurzu 35977207, heslo “Kanada2022”, zaregistrujte se a do složky seminární práce nahrajte svůj soubor. Za každý den zpoždění při odevzdávání úkolu budete penalizováni srážkou jednoho bodu.

Závěrečný test 30b. Závěrečný test bude kombinovat formou uzavřených a otevřených otázek vaše znalosti a porozumění povinných textů. Na test budete mít 70 minut.

 

Hodnocení:

100-91 A

90-81 B

80-71 C

70-61 D

60-51 E

méně než 50  - F

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. (24.10.2022)

 

4.10. Úvodní hodina – základní přehled ději do vzniku konfederace

Film Black Robe, ke stažení na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GR3JR35Qn7lAXAUQ2Vl6b1Yx-qvICwrr

Text: Magdalena Fiřtová, Kanada: stručná historie států (Libri 2014), str. 7-38. Viz odkaz výše na google drive.

Studenti si na hodině rozdělí individuální prezentace.

 

 11. 10. Historie Kanady II.: základní přehled dějin po vzniku konfederace

Povinný text: Magdalena Fiřtová, Kanada: stručná historie států (Libri 2014), str. 39-57.

Prezentace (1): W.L. Morton, The International Context of Confederation, viz SIS.

Prezentace (2): Peter J. Smith, The Ideological Origins of Canadian Confederation,Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 20, No. 1 (Mar., 1987), pp. 3-29

https://www-jstor-org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/pdf/3228803.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_SYC-4693%2Fcontrol&refreqid=search%3A384717c2cb66767c9d09d70ac32a165f

Prezentace (1):  

Prezentace (2):

18. 10. Hodina odpadá, bude nahrazena v prvním lednovém týdnu. Čas hodiny můžete třeba využít  ke shlédnutí jednoho z navržených filmů, na který máte odevzdat reflexi.

 

25.10. hodina bude distanční přes Zoom (jsem na zahraničním pracovním pobytu), https://cesnet.zoom.us/j/91772080453.

Kanadský západ: mýtus kanadské železnice 

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream. Myth, Memory and Canadian history. (Arsenal, 1997), kapitola 1, The Myth of the CPR.

Prezentace (1): John Dales, Canada's National Policies, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

Prezentace (2): David Lee, The Métis Militant Rebels, of 1985, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

Prezentace (1)

 Prezentace (2):Petrilák Tomáš

 1.11. Kanada a britská monarchie: kanadská ne-revoluce

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream,  kapitola 3, The Myth of the Master Race.

Prezentace (1): Carl Berger and Joseph Levitt, Imperialism, Continentalism and Nationalism and Bourassa on Imperialism, in Readings in Canadian history, Topic four, viz SIS.

Prezentace (2): Pickles, Katie. “Exhibiting Canada: Empire, Migration and the 1928 English Schoolgirl Tour.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 7, 1 (2000): 81-96. viz knihovna databází, https://www-tandfonline-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1080/09663690024870?needAccess=true

NEBO

Gregory S. Kealey, “State Repression of Labour and the Left in Canada 1914-20” The Canadian Historical Review 1992 (2), https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/CHR-073-03-01       

 

Prezentace (1)

Prezentace (2) Obleserová Natálie

8.11. Francouzsko-anglické vztahy: mýtus národní jednoty

Povinné texty: Daniel Francis, National Dream, kapitola 4, The Myth of Unity.

Prezentace (1): Jacques Rouillard, The Quiet Revolution: A Turning Point in Quebec History, in Readings in Canadian history. Viz SIS.

Prezentace (2): Boily, Robert, „Maybe Yes or Maybe No, in Readings in Canadian History by Francis and Smith (eds.), viz SIS. 

Prezentace: (1) Barbora Vočková

Prezentace  (2)

 

15. 11. Původní obyvatelé: mýtus spojenectví

Povinný text: Gabrielle Slowey, Confederation comes at a cost: Indigenous peoples and the ongoing reality of colonialism in Canada, Active History, July 2016, http://activehistory.ca/2016/07/19457/

Prezentace (1): Wicken, William, Mi’kmaq treaties on trial: history, land, and Donald Marshall Jr. (Toronto: University of Toronto Press, 2002), úvod, str. 3-16. E-kniha dostupná v knihovně. Pro kontextualizaci a lepší pochopení projděte i další kapitoly a hlavně zdůvodnění soudního rozhodnutí.

Prezentace (2):  Milloy, John Sheridan, McCallum, Mary Jane.; A National Crime : The Canadian Government and the Residential School (Winnipeg, University of Manitoba Press, 2017), kapitola 3, str. 23-47. Dostupné v knihovně  jako e-kniha. (možná se vám bude pro pochopení hodit krátká kapitola 1, str. 3-9).

Prezentace: (1) Šindlerová Kateřina
Prezentace:  (2)Dvouletá Kristýna

 

22.11. Kanada země přistěhovalců: mýtus otevřené společnosti

Povinný text: Griffith, A., „Building a Mosaic: The Evolution of Canada's Approach to Immigrant  Integration". Migration Policy Institute, November 1, 2017, https://www.migrationpolicy.org/article/building-mosaic-evolution-canadas-approach-immigrant-integration

Prezentace (1): Peter Ward, „The Japanese in Canada,“ Canadian Historical Association, volume 3, http://www.collectionscanada.gc.ca/cha-shc/008004-119.01-e.php?&b_id=E-3&ps_nbr=1&brws=y&&PHPSESSID=aj2vkpbotnd31acmerft63hqc7

Prezentace (2):  Anthony B. Chan, “Bachelor Workers“ Ethnic & Racial Studies Vol. 5 Issue 4 (1982),  článek dostupný elektronicky v knihovně.

 

 Prezentace: (1) Nováková Žaneta
 Prezentace: (2) 

 

 

 29. 11. Multikulturní Kanada: mýtus sociální koheze?

W. Kymlicka, Canadian multiculturalism in Historical perspective, Constitutional forum, 2003, viz SIS.

Prezentace: (1)   Adam Chapnick, “Conservative” National Story? The Evolution of Citizenship and Immigration Canada’s Discover Canada, American Review of Canadian studies 41 (2011), viz SIS.

Prezentace: (2)   Phil Ryan, Multicultiphobia (UTPress, 2010),  kapitola Classics of Multicultiphobia, str. 29-42,  e-book available in library.

 

Prezentace: (1)

Prezentace (2) Kiralyi Andrea

 

 

6. 12. Kanada ve válce: mýtus peacekeepingu

Povinné texty: L. Granatstein, "Canada an Peacekeeping: Image and Reality," in Canadian History: Post-Conferderation by Francis and Smith (eds), viz SIS.

Doporučený text: L. Granatstein, Fatal Distraction: Lester Pearson and the unwarranted primacy of peacekeeping, ke stažení na http://www.irpp.org/assets/po/governance-and-scandal/granatstein.pdf 

 Prezentace (1): Desmond Morton, A Military history of Canada, kapitola 5, The World War, v SISu.

Prezentace (2): Melakopides, C., Pragmatic Idealism: Canadian Foreign Policy, 1945-1995,  kapitola 3 Golden Age, přístup přes e-brary, nebo SIS.

Prezentace: (1) Ptáček Jan
Prezentace (2) Suk Vilém

 

13. 12. Kanadský sever: Inuité a Arktida

Povinný text: Sheila Watt-Cloutier, "Finding Our Voice", The Right to be Cold, University of Minnesota Press, 2015, 98-131.

Doporučený text: Abele Frances et al., TheNew Nothern Policy Universe, http://irpp.org/wp-content/uploads/2009/08/conclusion.pdf

Film: Angry Inuk z roku 2016,  ke stažení na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GR3JR35Qn7lAXAUQ2Vl6b1Yx-qvICwrr

Prezentace (1): Franklyn Griffiths, Canadian Arctic Sovereignty: Time to Take Yes for an Answer on the Northwest Passage, IRPP, 2008, available on-line nad http://archive.irpp.org/books/archive/AOTS4/griffiths.pdf

Prezentace (2): André Légaré, "Canada’s Experiment with Aboriginal Self-Determination in Nunavut: From Vision to Illusion", International Journal on Minority and Group Rights vol. 15, Issue 2/3 (2008): 335-367, databáze č-časopisů.

Prezentace: (1) Slanina David
Prezentace (2)Káchová Aneta

20. 12. Kanada a USA: mýtus nezávislosti?

Povinný text: Bow, Chapnick, "Teaching Canada-US relations: Three great debates", International Journal, Vol 7(2), 2016: 291-312, viz SIS.

Prezentace (1): Text o zrodu poválečného antiamerikanismu. Edwardson, Ryan. “Kicking Uncle Sam out of the Peaceable Kingdom”: English-Canadian “New Nationalism” and Americanization. Journal of Canadian Studies, Winter2002, Vol. 37 Issue 4, p131-150, Databáze e-časopisů.

Prezentace (2): Granatstein, Yankee go home, kapitola 10, "The Last Grasp“, viz SIS.

NEBO text o kanadsko-amerických vztazích z pera předního kanadského diplomata Holmes, Growing Independence in Canadian-American Relations, Foraign Affairs, 1967, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=ae10ddfc-8841-475b-aab7-3669bf399cf7%40sdc-v-sessmgr03


Prezentace (1)Pruknerová Karolína
Prezentace (2)Hanák Tomáš

 

3. 1. Kanada v současnosti: mýtus Justina Trudeau?

Omer Aziz, Moral Perfection Can Wait, Justin Trudeau’s reelection bid forces the left to ask whether it prioritizes policy victories or ideological purity. The Atlantic, September 18, 2021 and Stuard Reid, 
Canada's Contender, Can Justin Trudeau take his country back from the Conservative Party?, The Atlantic, May 2015 Issue. For both articles see the pdf reader in SIS.

Prezentace (1): Marland, Alex. The brand image of Canadian Prime Minister Justin Trudeau in international context. Canadian Foreign Policy (CFP). Jun2018, Vol. 24 Issue 2, p139-144. 6p. DOI: 10.1080/11926422.2018.1461665. Databáze e-časopisů.

Prezentace (2): MacNeil, Robert; Paterson, Matthew. Trudeau’s Canada and the challenge of decarbonisation. Environmental Politics. Mar2018, Vol. 27 Issue 2, p379-384. DOI: 10.1080/09644016.2018.1414747. Databáze e-časopisů.

NEBO

Kraushaar-Friesen, Naima; Busch, Henner. Of pipe dreams and fossil fools: Advancing Canadian fossil fuel hegemony through the Trans Mountain pipeline. In Energy Research & Social Science. November 2020 69 Language: English. DOI: 10.1016/j.erss.2020.101695. Databáze e-časopisů.

 

Prezentace (1) Dosděl Ondřej
Prezentace (2) Hájková Martina

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK