PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sprachwerkstatt Deutsch. Schreiben, Lesen und Diskutieren fürs Studium II - JTB309
Anglický název: German language workshop: writing, reading and discussing for studying II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 8 (8)
letní:neurčen / neurčen (8)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Fabian Lenz
Franca Herms
Vyučující: Janna Keberlein
Fabian Lenz
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JMBZ198
Prerekvizity : JTB308
Anotace
Poslední úprava: Bc. Jana Poskerová (13.10.2022)
Viz sylabus předmětu JTB308
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Jana Poskerová (13.10.2022)

Viz sylabus předmětu JTB308

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.10.2022)

Hodnocení odpovídá požadavkům vycházejícím z Opatření děkanky 17/2018: v české verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) nebo v anglické verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj).

Als Bedingung für die erfolgreiche Beendung von diesem Kurs ist, dass die Studierenden neben dem Präsenzunterricht auch erflgreich den begletenden Moodle-Krs absolvieren

Úspěšné zakončení předmětu předpokládá zároveň úspěšné absolvování doprovodného kurzu v moodle

Literatura
Poslední úprava: Bc. Jana Poskerová (13.10.2022)

Viz sylabus předmětu JTB308

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (06.10.2022)

Präsenzunterricht

Moodle:

ttps://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13880#section-0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK