PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Německá literatura ve 20. století - JTB275
Anglický název: German Literature in the 20th Century.
Český název: Německá literatura ve 20. století
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 7 / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout NLP20_2020_Prednaska5_Nacismus.pptx Přednáška 5: Umění v době vlády NS PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_Prednaska_2020_8_Svycarsko_nove.pptx Přednáška 8: Švýcarská německy psaná literatura - opravené audio - nová verze PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_11_poroce89_1.pptx Přednáška 11: Po roce 1989 - 1. část PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_12_po1989_2_migrace.pptx Přednáška 12: Po roce 1989 - 2. část: migrační literatura a odsun v literatuře PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_3_novavecnost.pptx Přednáška 3: Nová věcnost PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_4_Mannove.pptx_komentovane.pptx Přednáška 4: Bratři Mannové - umělec a společnost PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_6.pptx Přednáška 6: Literatura 40. a 50. let PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_7_Rakousko_nove.pptx Přednáška 7: Rakouská literatura 20. století - opravené audio PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_Prednaska_9_NDR.pptx Přednáška 9: Literatura v NDR PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_1_uvod.pptx Přednáška 1: Úvod a německá literatura 19. století PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20S_2020_2_modernadadaexpr.pptx Přednáška 2: moderna, expresionismus, dada PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20_2020_Prednaska10_dokudramaaptlit.pptx Přednáška 10: 60. a 70. léta v SRN - dokudrama a politicky angažovaná literatura PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout NL20_2020_Prednaska13_Nobelovky.pptx Přednáška 13: kontroverze kolem německojazyčné literatury a Nobelovy ceny za literaturu PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)
Předmět se zaměřuje na německy psanou literaturu ve 20. stolletí. Podává její nástin, představuje některá z nejvýznamnějších děl a zasazuje literaturu do širšího společenského a kulturního kontextu s důrazem na reflexi aktuálního dění ve fikcionální literatuře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Cílem předmětu je poskytnout studujícím základní přehled o německy psané literatuře 20. stol., a to včetně historických, sociálních, či kulturních souvislostí a v závistlosti na proměně mediálního světa.

Předmět tedy může být chápán jako úvod a příprava pro magisterské kurzy německojazyčné literatury, totiž Prager deutsche Literatur a Deutschsprachige Literatur im 20. Jahrhundert, které budou znalosti záskané v tomto kurzu prohlubovat a rozšiřovat.Zároveň si kurz klade za cíl podat nejen přehled německé literatury od moderny až po současnost, ale též na vybraných dílech v českých překladech demonstrovat možnosti interpretace literatury pro poznání kultury a historie dané společnosti.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.06.2019)

Kurz se stává z přednášek, které podávají informace pro orientaci v tématu a následných seminářů zaměřených hlavně na interpretaci zadaných textů k domácí četbě a na diskusi o tématech, jichž se texty dotýkají. Nejde tedy primárně o čistě literárněvědné rozbory, ale o kombinaci literární interpretace a analýzy kontextu a jeho konfrontaci s naší současností. Kromě metod hermeneutických (zejm. receptivní metodologie) se využívá poznatků sociálněhistorické interpretace literatury (Sozialgeschichte der Literatur).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (19.04.2020)
•1. (18. 2.) stručné shrnutí vývoje německojazyčné literatury 18: a 19: století - východiska pro literaturu 20. století - tzv. Klassik, romantismus, kritický realismus a počátky moderny v naturalismu. Četba:  Hoffmann, E. T. A. Hoffmann: Bratrancovo okno
 
•2. (25.2.) odpadá - bude nahrazeno 19.5.
 
•3. (3. 3). Moderna, expresionismus a dada. Četba: Heym G.: Zloděj, H. Ball: Karavana
 
•4. (10. 3. Tzv. Nová věcnost (Neue Sachlichkeit) - literatura výmarské republiky. Četba:   E. E. Kisch: ukázka z publicistiky, K. Tucholsky: ukázka z publicistiky
 
•5. (17. 3.) Rodina Mannů - intelektuálové v 1. pol. 20. stol.mezi světovými válkami. Četba: Mann, T.: Tonio Kröger
 
•6. (24.3.) Literatura v období nacismu:  a) kritika nacismu, b) tzv. vnitřní emigrace a c) umění ve službách totality. Četba:  Mann, K.: Mefisto - ukázka a film.
 
•7. (31.3.) Adenauerovská éra v literatuře. Koeppen, W.: Skleník – ukázka, Böll, H.: Hodina v rodném městě
 
•8. (7.4.) Rakouská literatura po roce 1945 a (ne)vyrovnávání se s nacistickou minulostí. Četba: Bernhard, T.: Náměstí hrdinů – ukázka
 
•9. (14.4.) Švýcarská německy psaná literatura po roce 1945 - Četba: Dürrenmatt, F.: Tunel a O jazyce obecně, Bichsel, P.: ukázka
 
•10. (21.4.).5. Literatura v NDR a o NDR a (ne)vyrovnávání se  se socialistickou minulostí. Četba: Seghers, A.: Setkání na cestě, básně J. R. Bechera
 
•11. (28.4.) 60. a 70. léta v německé literatuře: literatura a politika, dokumentární literatura. Četba:Wallraff, G.: ukázka
 
•12. (5.5.) Současná německojazyčná literatura - reflexe  období nacismu, postmoderna aj. Četba: Grass, G.: Račím pohybem - ukázka
 
•13. (12.5.) Současná německojazyčná literatura - tzv. migrační literatura. Četba: Özdamar, E. S.:Mateřský jazyk - ukázka, Kaminer, W.: Ruské disko - ukázka
 
•14. (19.5.) Kontroverzní Nobelovy ceny za literaturu: umění a politika: Handke, Grass, Jellinek. Četba:Jellinek: Pianistka - ukázka, Handke: Spílání publiku - ukázka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK