PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny Japonska - JTB266
Anglický název: Modern History of Japan
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 19 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Labus, Ph.D.
Vyučující: Mgr. David Labus, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2021)
Přednáška se zaměří kromě nezbytného faktografického přehledu především na otázky interpretace jednotlivých témat a postižení jejich provázanosti, cílem je nabídnout spíš pochopení než poznání problémů.
Osou výkladu jsou vnitropolitické dějiny, vývoj vztahu k zahraničí, postupná diverzifikace japonské moderní společnosti a v hrubých rysech taktéž vývoj hospodářství.
Přednášky jsou doprovázeny pptx prezentacemi.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (09.09.2020)

Nabídnout pohled na události ve Východní Asii, v nichž Japonsko hrálo aktivní roli, a to pohled z pozic této nové mocnosti, která hledala sama sebe a svůj vztah k západním mocnostem i svým sousedkům.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2021)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Studijní literatura:

Reischauer, E. O. a Craig, A. M.: Dějiny Japonska, Nakladatelství Lidových novin, Praha 2000 Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:6bc23910-a544-11e8-99aa-005056827e51?page=uuid:c6c79190-ac7c-11e8-ba56-5ef3fc9bb22f

Bix, H. P., Hirohito a vznik moderního Japonska, BB Art, 2002

Gordon, A.: A Modern History of Japan. From Tokugawa Times to the Present, Oxford UP, 2003

The Cambridge History of Japan, sv. 4, 5, 6, Cambridge UP

McClain, J. L.: Japan: A Modern History, W. W. Norton, 2002

Beasley, W. G.: The Modern History of Japan, New York 1974

Totman, C.: A History of Japan, Oxford, Blackwell Publishers, 1999

Jansen, M.: The Making of Modern Japan, The Belknap Press of Harvard UP, 2000

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2021)

Přednáška je prezenční.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2021)

Atestace: ZK

bodovaný znalostní test, online, ve 3 termínech ve Zk období ZS

Známkování se řídí opatřením děkanky č. 20/2019: https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2021)

JMB212/JTB266, Moderní dějiny Japonska

Sylabus pro akademický rok 2021/2022, ZS

KAS, IMS, FSV

(út 11.00-12.20), P107 (26), Pekařská 16, výuka 29.9. až 22. 12. 2021

D. Labus, 13. 9. 2021

5.10.

Stručný úvod do předmětu, literatury

Předmoderní Japonsko a restaurace císařské moci

systém bakuhan;  postavení samurajů;  svržení Tokugawů;  první reformy

12.10.

Vztah k zahraničí

otevření Japonska;  Iwakurovo poselstvo;  první výboje;  vztah ke Koreji (do 1890)

19.10.

Systém Ústavy Meidži

budování politické jednoty;  vláda a opozice;  Ústava Meidži – obsah a důsledky

26.10.

Společnost Meidži (promítání)

ideologie;  vlivy Západu

2.11.

Budování impéria I

Čínsko-jap. válka;  Boxerské povstání;  Rusko-jap. válka

9.11.

Budování impéria II

anexe Koreje;  strategické úvahy;  Japonsko a 1. sv. válka

16.11.

děkanské volno

23.11.

Zahraniční politika ve 20. letech

systém Versailles – Washington;  (Šideharova) zahraniční politika;     Londýn 1930

30.11.

Japonská liberální společnost ve 20. letech

sociální transformace;  vláda politických stran;  hospodářství

7.12.

Totalita 30. let doma

ultranacionalismus;  soupeření armádních frakcí;  Mandžuský incident

14.12.

Válka v Tichomoří: domácí dimenze

válka s Čínou;   FK a „Asociace“;  domácí mobilizace;   život za války

21.12.

Válka v Tichomoří: zahraniční dimenze

strategické tápání: jižní cesta;  sbližování s Německem;  napětí s USA;  vztahy s Ruskem;  PH;  Midway;   vojenský závěr

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK