PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Česká diplomacie po roce 1989 - geneze, instituce, témata - JTB257
Anglický název: Czech Diplomacy after 1989 - origins, institutions, topics
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 31 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)
Kurz se zaměřuje na změny v československé a české diplomacii po roce 1989, na vývoj a etablování hlavních témat české zahraniční politiky od počátku 90. let minulého století a na genezi diplomatické
praxe české zahraniční služby v kontextu přípravy na přistoupení a samotné integrace do euroatlantických struktur. Kurz má za cíl představit fungování diplomatické praxe na pozadí vývoje a témat české zahraniční politiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)

Kurz má za cíl představit fungování diplomatické praxe na pozadí vývoje a témat české zahraniční politiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)

Podmínky pro absolvování kurzu:
Závěrečný test formou multiple-choice s doplňující otevřenou otázkou zaměřenou na vlastní argumentaci studenta. Dva termíny pro absolvování testu budou vypsány na leden 2023.

 
Hodnocení testu:
100 % - 91 % ...A
90 % - 81 % ... B
80 % - 71 % ... C
70 % - 61 % ... D
60 % - 51 % ... E
Less than 50 % ... F

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)

Literatura:

Dienstbier Jiří (1990), Snění o Evropě, Praha: Nakladatelství Lidové noviny;
Bělohradský Václav, Přibáň Jiří a kol. (2015), Lidská práva: (ne)smysl české politiky, Praha: SLON;
Huňátová Dana (2019), Sametová diplomacie, Praha: Edice ČT;
Šedivý Jaroslav (2019), Zpátky do Evropy aneb Černínský palác v roce nula, Praha: Mladá fronta;
Ruffini Pierre-Bruno (2018), Věda a diplomacie, Praha: Academia;

Marková Jana, Havlová Hana (2020), Ekonomická diplomacie nové doby, Praha: Professional

Publishing;
Horký Ondřej (2011), Česká rozvojová spolupráce, Praha: SLON

Koncepce zahraniční politiky ČR (2015): Koncepce zahraniční politiky ČR | Ministerstvo zahraničních
věcí České republiky (mzv.cz)

Bezpečnostní strategie České republiky (2015): bezpecnostni-strategie-2015.pdf (vlada.cz)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)

Program:

1. Úvodní hodina – představení struktury kurzu, základní literatura, semináře, základní
vymezení kurzu;

Geneze:
2. Sametová revoluce a československá diplomacie – od satelitu k nezávislé zahraniční politice;
3. Rozdělení Československa a dopady na českou diplomacii;
4. Návrat do Evropy – česká diplomacie do roku 2004;
5. Česká diplomacie po roce 2004;

Instituce:
6. Instituce a aktéři v české zahraniční politice;

Témata:
7. Lidskoprávní diplomacie aneb spor o vlajkovou loď (součástí diskuze s hostem)
8. Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky
9. Ekonomická diplomacie a její vývoj v české zahraniční politice
10. Rozvojová a humanitární spolupráce (součástí diskuze s hostem)
11. Veřejná diplomacie a její místo v české zahraniční politice
12. Nová generace témat v české diplomacii – vědecká diplomacie, klimatická diplomacie,
sportovní diplomacie

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Iveta Hönigerová (27.09.2022)

žádné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK