PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vztahy Československa, resp. České republiky k NMZ I (Německo) - JTB250
Anglický název: The Relations of Czechoslovakia/Czech Republic to German Speaking Countries I (Germany)
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Vyučující: JUDr. Vladimír Handl, CSc.
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB222
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Baun-G-05-ECE.pdf Baun postoj SRN k rozšíření EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout BDV EU enl 1205.pdf Zahraniční pohled na vztah SN k rozšíření EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout C-N deklarace 97.doc ČN deklarace 1997 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout C-N sml 27-2-1992 č.pdf ČN smlouva 1992 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout CN 11-12-73.pdf Pražská smlouva 1973 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Cordel Wolf G ECE 07.pdf Rozšíření NATO a EU jako pokračování Ostpolitik JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout CZP07.pdf Ročenka zahraniční politiky ČR 2007 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout CZP13.pdf Ročenka zahraniční politiky ČR 2013 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Dejmek_CS-N_45-92.pdf Dejmek - vztahy CS-Německo 1945-1992 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Domnitz Dekrety in EP.pdf Dekrety prez.Beneše a CSU v Evropské parlamentu JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Domnitz Dekrety v Č parl.pdf Usnesení o dekretech prez.Beneše v parlamentu ČR JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout D-Tsch Erkl 97.pdf ČN deklarace 1997 německy JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Gutachten-N-P-04.pdf Posudek o neprávoplatnosti nároků odsunutých N JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl C-N 2014 s.105-121.pdf Kapitola z ročenky ČZP 2014 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl C-N 2015 s. 87-104.pdf Kapitola z ročenky ČZP 2015 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl CR-SRN 1990-2009.pdf Handl z knihy Česká zahran. politika M.Kořana 2009 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl ČN deklar 10 let.pdf Jednání o deklaraci a její realizace JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl D-CR Osteuropa.pdf Handl - vztahy C-N po vstupu do EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Handl Deutsch Tschech 1990-2004.pdf Handl Německá politika vůči ČR 1990-2004 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Hopp SLM Machtfaktor2010.pdf Analýza vlivu Sudetoněmeckého kraj.sdružení na CSU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout K-O Lang MOE-EU D 06.pdf Lang - pohled na vychodni sousedy po vstupu do EU JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Kunstat MV1_07.pdf Kunštát - současný pohled na sudetoněm. otázku JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Kunštát Postupim a deklarace.pdf Debata o Postupimi při jednání o deklaraci JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Odškodnění otrocké práce.doc Zpráva o výplatách odškodnění nucené práce JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Poplawski raport_role-ce-in-german-economy_net.pdf Analýza hospodářských vztahů SRN a zemí Visegrádské skupiny JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Schr HN - 041004.htm Schöder - finální odmítnutí nároků JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Sperling neither Hegemony.pdf Kritéria hegemonie a vztah SRN k východ.sousedům JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Spruds CEE and Germany 2013.pdf Kratochvíl-Sychra - německo-české vztahy po 1990 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Šitler Č reparační nároky.pdf Řešení reparačních nároků ČR a majetek SN JUDr. Vladimír Handl, CSc.
stáhnout Usnesení PSP 24-4-2002.htm Dokument: Usnesení PSP 24-2-2002 JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)
Kurs se bude v prvním semestru věnovat analýze česko-německých vztahů po roce 1990. Nejpre představí historický kontext tématu, shrne hlavní trendy vývoje vztahů od druhé světové války do roku 1989. Následovat bude analýza jednotlivých fází vývoje vztahů (od německého sjednocení po současnot), analýza smluvních dokumentů, rozbor historického narovnání vztahů, témata praktického česko-německého soužití. Zvláštní pozornost bude věnována multilaterální rovině vztahů (zejména v NATO a EU). Součástí kurzu bude beseda s hostem (německým, českým).
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Cílem předmětu je zprostředkovat studujícím znalost hlavních trendů vývoje česko-německých vztahů a schopnost tyto trendy a jejich výsledky/důsledky analyzovat a interpretovat, aktivně se k nim vyjadřovat a se znalostí hodnotit současné otázky česko-německých vztahů.   

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2022)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura: 

KUNŠTÁT, M. - ŘEZANKOVÁ, I.: Česko-německé vztahy po pádu železné opony. Dokumentace k česko-německým vztahům 1989-1997 (Sešity Rady pro mezinárodní vztahy 1/1997), Praha 1997;
KUČERA, J.: Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci, Praha 2018, s. 57-285;
KUNŠTÁT, M: Česko-německé vztahy na cestě z minulosti. In: Německo 1989-2021. Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země (Z. Lizcová, V. Handl, M. Kunštát, T. Nigrin a kol.), Nakladelství Lidových novin, Praha 2022, s. 307-355;
HANDL, V.: Češi a Němci ve společné Evropě. In: Německo 1989-2021. Úspěchy, problémy a výzvy sjednocené země (Z. Lizcová, V. Handl, M. Kunštát, T. Nigrin a kol.), Nakladelství Lidových novin, Praha  2022, s. 357-378; 
KUNŠTÁT, M.: Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika. In: Buchheim, Ch. et al. (eds.): Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem 2011, s. 197-212;
URBANOVSKÁ, J.: Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed) Česká zahraniční politika v roce 2016: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2017;
HLOUŠEK, V. - DANČÁK, B. (eds): Towards Partnership. The Thord Decade of Czech-German Relations, Brno: MUNI Press, 2017.    
HANDL, V.: Německá politika vůči Československu/ČR po roce 1990. In:  Buchheim, Christoph –  Ivaničková, Edita –  Kaiserová, Kristina –  Zimmermann, Volker (eds.): Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem: Albis International 2011, s. 213-250.
Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění. Náčrt výkladu česko-německých dějin od 19. století (red. Společná česko-německá komise historiků), Praha 1996 a další vydání;


Literatura pro zahraniční studující:

KUNŠTÁT, M.: Czech-German Relations after the Fall of the Iron Curtain. Czech Sociological Review, 1998, Vol.6 (No.2), p. 149-172;
KUNŠTÁT, M.: Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Tschechoslowakei. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1-2, 2016,  s.58-73;
KUNŠTÁT, M. - VILÍMEK, T.: Die deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen im Zeichen der Perestroika. In: E. Ivaničková, M. Řezník, V. Zimmermann (eds.). Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext, Essen 2013, s. 117-150.
HANDL, V.: Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik". In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová und Volker Zimmermann (eds). Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 219-259
HANDL, V. - HON, J. - PICK, O. et al.: Germany and East Central Europe since 1990, Prague 1999;
A Conflictual Community, Catastrophe, Detente. An otline of the portrayal of German-Czech history since the 19th century (ed. by the Joint German-Czech and German-Slovak Commission of Historians), Prague 1996;
KOSCHMAL, W.- NEKULA, M. -ROGALL, J.(Hg.): Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik, München 2001;
CORDELL, K.-WOLFF, S.: Germany´s Foreign Policy towards Poland and the Czech Republic. Ostpolitik revisited, London - New York 2005.
KITTEL, M. - MÖLLER, H.: Die Beneš- Dekrete und die Vertreibung der Deutschen im europäischen Vergleich, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 4 (2006), S. 541-581.

Doporučená literatura k dalšímu studiu:

ROUČEK, L., Die Tschechoslowakei und die Bundesrepublik Deutschland 1949-1989, München 1990;
KOVÁČ,D.-KŘEN,J.-LEMBERG,H.(vyd.), V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty 1948-1989, Bratislava 1998;
BENEŠ, Z. - JANČÍK, D. et all.: Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002;
KOSCHMAL, W.- NEKULA, M. - ROGALL, J.(edd.): Češi a Němci. Dějiny-kultura-politika, Praha 2001;
PEŠEK, J.-TŮMA, O.-KITTEL, M.-MÖLLER, H. (vyd.): Německé menšiny v právních normách 1938-1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi, Praha 2006 (vyšlo současně i německy v mnichovském Oldenbourg Verlag);
BŘACH, R.: Smlouva o vzájemných vztazích mezi ČSSR a SRN z roku 1973, Praha 1994;
DIENSTBIER, J.: Od snění k realitě. Vzpomínky z let 1989-1999, Praha 1999, s. 56-60, 120-135, 282-300;
HAHNOVÁ, E. - HAHN, Hans H.: Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, Praha 2002;
MATĚJKA, D. (red.): Právní aspekty odsunu sudetských Němců, Praha 1995;
PITHART, P. - PŘÍHODA, P. (red.): Čítanka odsunutých dějin (čítanka textů k česko-německým vztahům), Praha 1998;
Je již český právní řád v souladu s právem EU? Ist das tschechische Rechtssystem bereits EU-konform?, Praha 2002 (protokol kolokvia Friedrich-Ebert-Stiftung, pořádaného v Praze 3.5. 2001).
 

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vladimír Handl, CSc. (19.09.2022)

Kurs bude probíhat formou přednášek, průběžných diskusí a závěrečné diskuse s hostem.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (22.09.2022)

Předpokladem pro zkoušku je aktivní účast na hodinách. Samotná zkouška bude probíhat ústní formou. 

Výkon studujících bude v rámci zkoušky ohodnocen dle bodové škály A-F, viz Opatření děkanky 17/2018, v české verzi: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018, resp. opatření děkanky 20/2019, viz https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK