PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatický protokol - JTB206
Anglický název: Diplomatic protocol
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 5 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Miloš Lexa
Vyučující: Miloš Lexa
Prerekvizity : JTB010, JTB012
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout EEAS chart 2015.pdf Miloš Lexa
stáhnout OrganigramMZV_2016_03_16.pdf Miloš Lexa
stáhnout Pithart o EU.docx Miloš Lexa
stáhnout Vídeňská úmluva o diplomatických stycích.docx1.docx Miloš Lexa
stáhnout 1 - Definice diplomacie; její místo v mezinárodních vztazích.pptx Miloš Lexa
stáhnout 10 - Kolektivní diplomacie, summity.pptx Miloš Lexa
stáhnout 2 - Obsah, fungování diplomacie.pptx Miloš Lexa
stáhnout 3 - Česká diplomacie.pptx Miloš Lexa
stáhnout 4 - Diplomacie v Evropské unii.pptx Miloš Lexa
stáhnout 5 - Typy diplomacie, státní propagace, krajané.pptx Miloš Lexa
stáhnout 6 - Diplomatický protokol, uzance.pptx Miloš Lexa
stáhnout 7 - Etiketa I - přednosti, úcta.pptx Miloš Lexa
stáhnout 8 - Etiketa II - spol.akce, stolování, oblékání.pptx Miloš Lexa
stáhnout 9 - Komunikace v diplomacii.pptx Miloš Lexa
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)
Kurz se zabývá základními normami a zvyklostmi diplomatické praxe, protokolu a etikety.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)

Cílem kursu je poskytnout studentům praktický pohled na některé formální stránky mezinárodních vztahů. Nabídne přehled o vývoji a současném stavu světové a české diplomacie, seznámí se základy diplomatických zvyklostí, protokolu a etikety, bude se zabývat formami komunikace v diplomacii, jednotlivými typy diplomatických aktivit, apod. V průběhu kurzu budou analyzovány některé konkrétní diplomatické postupy a řešení formou praktických příkladů.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)

Doporučená

František Zbořil: "Československá a česká zahraniční politika: minulost a současnost", Leges, 2010
Zdeněk Veselý: "Dějiny mezinárodních vztahů", Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, Plzeň, 2007
Michal Kořán, Martin Hrabálek: "Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces". Masarykova univerzita, 2007
Václav Hubinger: "Encyklopedie diplomacie", Libri, 2006
Tomáš Teplík: "Evropská diplomacie v historických souvislostech", IMPRONTA, 2008
Jőrg von Uthmann: "Diplomaté - Státní aféry od dob faraonů po současnost", Books Brno, 1998

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)

Výuka probíhá formou přednášek a diskusí (seminářů) k probíraným tématům. Součástí seminářů jsou i individuální prezentace studentů. Výuka bude  průběžně doplňována doporučenou četbou.

Individuální konzultace je možné si domluvit na každé úterý po řádné výuce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)

Povoleny jsou maximálně dvě neúčasti na seminářích. Neúčast na více než dvou seminářích automaticky znamená nesplnění podmínek pro absolvování kurzu.

Zkouška bude provedena ústně ve vypsaných termínech. Při ní bude prověřena znalost látky z přednášek a doporučené četby.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.06.2019)

1. Úvod do problematiky předmětu. Definice diplomacie; její místo v mezinárodních vztazích. Rozdělení seminárních úkolů
2. Popis obsahu a fungování diplomacie (instituce, subjekty, nástroje, mezinárodní úmluvy o diplomatických vztazích)
3. Česká diplomacie (historie, subjekty, současný stav, priority, struktura MZV, další instituce)
4. Diplomacie v EU (metody vyjednávání, společná zahraniční a bezpečnostní politika. Evropská služba pro vnější činnost)
5. Typy diplomacie (politická, ekonomická, kulturní, …), specializované instituce (Česká  centra, CzechTrade, CzechTurist, CzechInvest, obchodní komory, …; srovnání se  zahraničím), jednotná státní propagace
6. Diplomatický protokol, diplomatické uzance
7. Etiketa v diplomacii (I.)
8. Etiketa v diplomacii (II.)
9. Komunikace v diplomacii (význam informací, jejich ochrana, předávání, diplomatická  korespondence)
10. Praktické příklady ze zahraniční politiky a jejich diplomatická řešení
11. Rekapitulace kurzu, vyhodnocení, zápočty

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK