PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Internship - JTB202
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Neslučitelnost : JMB101
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)
Předmět nabízí studentům možnost uskutečnit po dohodě s garantem studijního programu stáž v zahraničních státních i veřejnoprávních institucích, nevládních organizacích i v soukromém sektoru.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s působením a fungováním v zahraničních státních i veřejnoprávních institucí, nevládních organizací a soukromého sektoru a získat tak již během studia praktické zkušenosti v oblastech srovnatelných s příštím možným zaměstnáním.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

Vstupní podmínky upravuje příslušná vyhláška ředitele - https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

Využití případných zdrojů vyplývá z konkrétních okolností a podmínek stáže.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

Dáno konkétními okolnostmi a podmínkami stáže.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

V daném případě je sylabus nahrazen konkrétním obsahem stáže.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (11.02.2020)

Vstupní podmínky upravuje příslušná vyhláška ředitele

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK