Polština III - JTB152
Anglický název: Polish III
Český název: Polština III
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB151
Je prerekvizitou pro: JTB153
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)
Jedná se o třetí část kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurzy Polština I a Polština II.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Cílem kurzu je rozšiřování jazykových kompetencí studentů. Seznámí se totiž s dalšími gramatickými tvary, kterých znalost usnadní komunikaci v polštině (mluvení, poslech, psaní). Studenti by měli zvládnout napsat dopis profesorovi nebo jinému vědeckému pracovníkovi, písemně a ústně požádat o radu ohledně přípravy prezentací nebo jiných textů. Nebudou chybět i ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií. 

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Výuka bude probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemické situace budeme pokračovat on-line. 

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Zápočet na základě docházky a aktivní účasti. Testování bude probíhat průběžně, případně až ve zkouškovém období.

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Program kurzu:

1-2. Opakování dosavadních znalostí – cvičení a konverzace s důrazem na správné použití sloves. Lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, konverzace.

4. Kolik ušetříme? Rozvoj slovníku, poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

5. Mladá generace – problémy a výzvy. Rozšiřování slovní zásoby, konverzace.

6. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí.

7-8. Cestování (vlakem, autobusem, letadlem) – rozvoj slovní zásoby, konverzace, čtení a poslech.

9. Katyňský masakr  – poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

10. Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

11. Víte, kdo to je? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

12. Média a jejich vliv na člověka – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, konverzace.

13. Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

14. Víte, kde je…? Poslech, rozvoj slovníku a konverzace.

15. Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

16. Základy právní polštiny - rozvoj slovní zásoby, konverzace.

17. Co je vlastně zdravý životní styl? – rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.

18. Souborové číslovky – gramatický úvod a cvičení.

19. Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

20-21. Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů, nahrávek), rozvoj slovníku.

22. Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

23-24. Oblíbená místa v Polsku – prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.