PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Polština III - JTB152
Anglický název: Polish III
Český název: Polština III
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Krzysztof Sitarz
Vyučující: Mgr. Krzysztof Sitarz
Prerekvizity : JTB151
Je prerekvizitou pro: JTB153
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (19.09.2023)
Jedná se o třetí část kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurzy Polština I a Polština II.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Krzysztof Sitarz (19.09.2023)

Cílem kurzu je postupné rozšiřování jazykových kompetencí studentů na základě autentických jazykových materiálů (videa, podcasty, články a jiné texty).

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Zápočet na základě docházky a aktivní účasti. Testování bude probíhat průběžně, případně až ve zkouškovém období.

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Program kurzu:

1-2. Opakování dosavadních znalostí – cvičení a konverzace s důrazem na správné použití sloves. Lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, konverzace.

4. Poslechová cvičení – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, kreativní práce s textem, konverzace.

5. Kolik ušetříme? Rozvoj slovníku, poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

6. Víte, kdo to je? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

7. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí.

8-9. Cestování (vlakem, autobusem, letadlem) – rozvoj slovní zásoby, konverzace, čtení a poslech.

10. Temná minulost v muzeích – poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

11. Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

12. Víte, kde je…? Poslech, rozvoj slovníku a konverzace.

13. Podmiňovací způsob – gramatický úvod a praktická cvičení.

14. Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

15. Lexikální cvičení, konverzace, opakování dosavadních znalostí.

16. Co stojí za to vidět v Polsku? - konverzace, rozvoj slovníku, lexikální cvičení.

17. Souborové číslovky – gramatický úvod a cvičení.

18. Popis místa – konverzace na základě nahrávek, rozvoj slovníku.

19. Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

20. Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

21. Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

22. Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů, nahrávek). Opakování dosavadních znalostí.

23-24. Prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK