Academic Reading in Czech - JTB125
Anglický název: Academic Reading in Czech
Český název: Čtení odborných textů
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
The seminar is focused on reading more complex texts in the humanities and social sciences. It focuses on primarily on the development of receptive skills (understanding of attitudes, arguments and supporting details).
Cíl předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Upon completion of the seminar, students will be able to understand and summarize opinions, arguments and details in academic texts in the humanities and social sciences in Czech.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (05.10.2023)

Active participation during the classes (max. 2 absences).

The evaluation of students is obligatorily based on the scale of letters A-F, which is based on the Dean's Measure No. 17/2023. More in S_SO_002_v001_Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A – F na FSV UK.pdf (cuni.cz).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Kuklík, J., Hasil, J. Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: Karolinum, 2000.
Papík, R. Naučte se číst. Praha: Grada, 1992.
Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON, Praha 2009.

+ See syllabus.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

During each lesson we will work with a text / texts in the Czech language selected from a specific humanities discipline. We will learn to summarize the text, express our own opinion and discuss the topic that is mentioned in the text.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (05.10.2023)

Week 1 – Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 7, 18‒25, 30‒32.
Week 2 – Kubát, M., Problém výzkumu politických stran a stranických systémů v zemích středovýchodní Evropy ‒ několik poznámek. In: Politologický časopis ‒ Czech Journal of Political Science 3, s. 269‒275.
Week 3 – Klapal, O., Co strany sdílejí na Facebooku? Analýza příspěvků českých politických stran před volbami 2010 a 2013. In: Politologická revue, 2016, 1, s. 70, 74‒75, 78‒80, 89.
Week 4 – Bernard, J., Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. In: Sociologický, 2012, 48, 4, s. 614, 615‒616, 622, 626‒627, 635‒636.
Week 5 – Mikeszová, M., Lux, M., Morisseau, A., Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva, In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 2, s. 315‒316, 320, 322, 325‒328, 337, 340.
Week 6 – Hamplová, D., Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42, 1, s. 35–36, 37, 38, 39, 40, 42, 52.
Week 7 – Pakosta, P., Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 5, s. 900, 903, 907‒909, 912, 916, 922, 926‒927.
Week 8 – Jarkovská, L. ‒ Lišková, K., Genderové aspekty českého školství. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, 44, 4, s. 684, 686, 690‒691, 692‒693, 695, 697.
Week 9 – Chaloupková, J.‒ Šalamounová, P., Postoje k imigrantům a dopadům migrace v evropských zemích. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42, 1, s. 57–59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 73, 75.
Week 10 – Maren Lorenz. "Prezentace dějin na Wikipedii". Dějiny - Teorie - Kritika 01:122-143.
Week 11 – Pánek, J., Bílá hora ve stínu Mariánského sloupu. In: Český časopis historický, 2022, 118, 4, s. 867‒892
Week 12 –
Week 13 –