Academic Communication in Czech - JTB123
Anglický název: Academic Communication in Czech
Český název: Akademické komunikační dovednosti
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (4)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Nováková
Vyučující: Mgr. Karolína Nováková
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Literatura

Boccou Kestřáková, M., Šnaidaufová G., Kopicová K. Čeština pro cizince úroveň B2. Albatros Media a.s., 2019.

 

Adamovičová, A., Ivanovová, D. Basic Czech II. Praha: Karolinum, 2007.

Herciková, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Karolinum 2009

Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV, 1998.

Poslední úprava: Nováková Karolína, Mgr. (15.01.2024)