Czech Language III - JTB114
Anglický název: Czech Language III
Český název: Český jazyk III
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 1 (1)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Nováková
Vyučující: Mgr. Karolína Nováková
Třída: Courses not for incoming students
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 2. ročník}, JTB106
Je prerekvizitou pro: JTB115
Ve slož. prerekvizitě: JTB122, JTB123, JTB124, JTB125, JTB126, JTB127, JTB128, JTB129
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka