PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář pro specializaci Soudobé dějiny I - JTB056
Anglický název: B.C. Thesis Seminar - Contemporary History I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/12, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.10.2022)
Kurz se věnuje metodickému vedení studentů a jejich projektů bakalářských prací, které na základě komunikace a kooperace studenta, vedoucího práce a vedoucího semináře směřují k upřesnění tématu práce, jeho koncepce, zdrojů a struktury.
Detaily bakalářského semináře a příslušné dokumenty viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny
Moodle link: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3805
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.10.2022)

Cílem prvního dílu bakalářského semináře je připravit a k oponentuře předložit průběžné tezeb bakalářské práce. Seminář sleduje zejména metodickou složku vývoje bakalářské práce (formální struktura, dodržení povinných částí práce, jazyková úroveň) a ve spolupráci s vedoucím práce komentuje její odbornou úroveň. Za obsahovou, resp. odbornou část práce zodpovídá a má v jejím rámci hlavní slovo vedoucí práce.

Detaily viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/soudobe-dejiny

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.10.2022)

Hoffmannová J., Stylistika a .. současná situace stylistiky. Praha: Trizonia. 1997.
Roubal, P., Microsoft Word 2000 jednoduše. Praha 2000.
Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon.  2005.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (13.10.2022)

Hlavní výukovou metodou je diskuse zahrnující argumenty podloženou obhajobu příslušných částí bakalářské prácena straně studenta, její oponenturu na straně vedoucího semináře a dalších studentů a průběžné hodnocení ze strany vedoucího práce.

Hlavní výukovou metodou je diskuse zahrnující argumenty podloženou obhajobu příslušných částí bakalářské prácena straně studenta, její oponenturu na straně vedoucího semináře a dalších studentů a průběžné hodnocení ze strany vedoucího práce.

Topic: Bakalářský seminář - distanční
https://cesnet.zoom.us/j/91901337429?pwd=VkVzWTJnTUlJWEtpOWJ2T3RWRTlidz09
Meeting ID: 919 0133 7429
Passcode: 889357


14. 10. - 15.30

11.11. -  17.00

16. 12. - 17.00

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK