PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Německá otázka v evropské a světové politice - JTB054
Anglický název: German Question in International Relations and in the Czechoslovakia´s Foreign Policy
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)
ODKAZ NA MOODLES PRO ODEVZDÁVÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724

Kurz se zaměří na probrání zahraničně-politických problémů spojených s uspořádáním Německa v roce 1945 a s československou zahraniční politikou vůči oběma německým státům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Cílem předmětu je pochopení a schopnost analýzy událostí za studené války a jejich souvislosti s německou otázkou. 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
Müller - Krieger - Vollrath: Dejiny Německa, Praha 1995 (a pozdější vydání).
Pečenka - Luňák a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Praha 1999 (a pozdější vydání).
Wolfrum, Edgar: Zdařilá demokracie, Praha 2009.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Výuka proběhne po ZOOMu, odkaz zde https://cesnet.zoom.us/j/96888731616, nahrané přednášky budou k dispozici zde v sylabu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Ukončení předmětu:

Předmět bude zakončen ústní zkouškou (cca 20 minut) skládající se ze dvou částí:

a) Otázky k seminární práci a širšímu kontextu tématu,

b) Otázky vztahující se k tématu kurzu (viz níže okruhy v sylabu).

V případě nesplnění části a) ústní zkoušky nebude možné ve zkoušce pokračovat a ani ji opakovat. Část b) je možné opakovat. Zkouškové termíny budou vypsány rovnoměrně v lednu a v únoru. Celkem budou vypsány čtyři termíny s dostatečnou kapacitou.

Podmínkou pro splnění studijních povinností je odevzdání 15-ti stránkové seminární práce na témata jednoho z probíraných okruhů (viz níže sylabus). Práce je nutné odevzdat tak, aby byly v tištěné podobě DORUČENY do moodlu minimálně 8 dní před termínem konání zkoušky. Dále nahrát jako wordový dokument do aplikace Moodles (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724). Platí zásada "jednoho čtení". Nevyhovující práce není možné opravit.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Německá otázka:
1. okupace
2. demilitarizace - hosp. demilitarizace
3. denacifikace
4. potrestání válečných zločinců
5. hospodářská a politická demokratizace
6. váleční zajatci
7. utečenci/beženci/DP
8. transfer německého obyvatelstva
9. reparace a restituce
10. územní otázka
11. politická jednota a struktura Německa
12. hospodářská jednota
13. zajištění životní úrovně
14. spojenecká kontrola
15. omezení průmyslové výroby
16. kontrola Porýní
17. Berlín
18. mírová smlouva

Československá zahraniční politika vůči oběma německým státům. Nejvýznamnější smlouvy, zahraničně-politické přístupy.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (22.09.2022)

Pro úspěšné složení kurzu je třeba mít splněné všechny prerekvizitní povinnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK