PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evropská integrace - JTB045
Anglický název: European Integration
Zajišťuje: Katedra evropských studií (23-KZS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB021
Ve slož. korekvizitě pro: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. (02.02.2022)

Cílem předmětu je vysvětlit základní etapy historického vývoje a současných reálií evropského integračního procesu. Posluchači by si měli osvojit rovněž znalost základních teoretických přístupů a konceptů k evropské integraci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK