PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Geografie současného světa - JTB044
Anglický název: World Geography Today
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB005
Ve slož. prerekvizitě: JTB049, JTB050, JTB051, JTB058, JTB059, JTB060
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurs Geografie současného světa má dva cíle - za prvé v obecné části seznámit studenty s historií oboru, teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy; druhým cílem je ve zvláštní části postupně projít místopis a nejzajímavější geografické aspekty jednotlivých území a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Kurs Geografie současného světa má dva cíle - za prvé v obecné části seznámit studenty s historií oboru, teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy; druhým cílem je ve zvláštní části postupně projít místopis a nejzajímavější geografické aspekty jednotlivých území a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (20.04.2022)

A. Povnná literatura k analýze a závěrečnému testu:

1.     Okruh: Stát jako hlavní analytická jednotka

1.1.   Fulcher, James, "Globalisation, the Nation-State and Global Society," Sociological Review 48 (4), 2000: 522–544.

1.2.   Benvenisti, Eyal , "Sovereigns as Trustees of Humanity: On the Accountability of States to Foreign Stakeholders," The American Journal of International Law 107 (2), 2013: 295 - 333. 

 2.      Okruh: Globalizace a globální ekonomika

2.1.   Philip McCann, „Globalization and economic geography: the world is curved, not flat“, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 1 (3), 2008, pp. 351-370.

2.2.   Yeung, Henry Wai-chung, "The Limits to Globalization Theory: A Geographic Perspective on Global Economic Change," Economic Geography 78 (3), 2002: 285-305.

 3.      Okruh: Migrace a regionální geografie

3.1.   Pastore, Ferruccio and Giulia Henry, "Explaining the Crisis of the European Migration and Asylum Regime", The International Spectator 51 (1), 2016: 44-57.

3.2.   Harm de Blij, The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization’s Rough Landscape. (Oxford, New York et al.: Oxford University Press, 2009).
- pro vysvětlení pojmů část kapitoly č. 1: Globals, lokals, and mobals, s. 3-7
- kapitola č. 6: Places open and shut, s. 136-156

 4.      Okruh: Změny v přístupech a uvažování o teritorialitě

4.1.   Thomas P. M. Barnett, „The Pentagon‘s New Map“, Esquire, 2003.

4.2.   Gearoid O Tuathail - Timothy W. Luke, „Present at the (Dis)Integration: Deterritorialization and Reterritorialization in the New Wor(l)d Order“, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 84, No. 3, 1994, pp. 381-398.

 5.      Okruh: Geopolitika - soupeření Číny a Indie

5.1.   Jean-Marc F. Blanchard & Colin Flint, "The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative", Geopolitics 22 (2), 2017: 223-245.

5.2.   Philippe Le Billon, "The Geopolitical economy of resource wars", Geopolitics 9 (1), 2004: 1-28.

6.      Okruh: Ekonomická geografie - regiony v Rusku a Čínská Nová hedvábná stezka

6.1. Roberta Benini - Adam Czyzewski, "Regional disparities and economic growth in Russia: new growth patterns and catching up", Econ Change, Vol. 40, 2007, pp. 91-135. 

6.2. Goldstone, Jack A., „A Theory of Political Demography: Human and Institutional Reproduction“ in Jack A. Goldstone and Eric P. Kaufmann, Monica Duffy Toft (eds.), Political Demography: How Population Changes Are Reshaping International Security and National Politics (Boulder, CO: Paradigm Publishers, 2012).

 

POZNÁMKA: Veškerá dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům tohoto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být dále šířena.

 

B. Doporučená literatura:

- geografická poloha jako determinanta rozvoje státu:
Ricardo Hausmann, Prisoners of Geography, in: Foreign Policy, January 1999.

- geografie, globalizace a terorismus:
Justin V. Hastings, Geography, Globalization, and Terrorism: The Plots of Jemaah Islamiyah, in: Security Studies, Vol. 17, 2008, pp. 505-530.

- Brexit, geopolitika a regionální rozdíly:
Veit Bachmann – James D. Sidaway, Brexit geopolitics, in: Geoforum, No. 77, 2016, s. 47-50.

- geopolitika: příklad Austrálie:
David Scott, Australia’s embrace of the "Indo-Pacific": new term, new region, new strategy?, in: International Relations of thr Asia-Pacific, Vol. 13, 2013, pp. 425-448.

- transnacionální prostor, migrace, státní moc (příklad Maroka a Albánie)
Michael Collyer - Russell King, Producing transnational space: International migration and the extra-territorial reach of state power, in: Progress in Human Geography, Vol. 39, No. 2 (2015), pp. 185-204.

- sociální konstrukce prostoru, globalizace a geografické poznatky
David Harvey, The Sociological and Geographical Imaginations, in: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 18, No. 3-4 (2005), pp. 211-255.

- pojem "třetí svět"
Marcin Wojciech Solarz, ‘Third World‘: the 60th anniversary of a concept that changed history, in: Third World Quarterly, Vol. 333, No. 9, 2012, pp. 1561-1573.

- k rozdílným šancím mužů a žen v různých částech světa
Harm de Blij, The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization’s Rough Landscape. Oxford, New York et al.: Oxford University Press, 2009, kapitola č. 7: Same place, divergent destinies, s. 157-181.

- úvahy o současném dělení Evropy
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. New York: Random House, 2012, kapitola č. IX: The Geography of European Divisions, s. 133-153.

- úvahy o vlivu geografie na historický i současný vývoj Číny
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle against Fate. New York: Random House, 2012, kapitola č. XI: The Geography of Chinese Power, s. 133-153.

- geografie moderní metropole 21. století:
Neil Smith, New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy, in: Antipode, Vol. 34, No. 3, 2002, pp. 427-450.

- etnická společenství:
Uriel Abulof, ‘‘Small Peoples’’: The Existential Uncertainty of Ethnonational Communities, in: International Studies Quarterly, Vol. 53, 2009, pp. 227-248.

- geografie a energie: příklad Velké Británie:
Gavin Bridge - Stefan Bouzarovski - Michael Bradshaw - Nick Eyre, Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy, in: Energy Policy, Vol. 53, 2013, pp. 331-340.

- suverenita a stát:

Neil Brenner, „Beyond State-Centrism? Space, Territoriality, and Geographical Scale in Globalization Studies“, Theory and Society, Vol. 28, No. 1, 1999, pp. 39-78.

John Agnew, „Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics“, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 95, No. 2 (2005), pp. 437-461.


C. Doporučená literatura spíše přehledového charakteru:

- regionální geografie: Evropa, Rusko a sousední země:
Michael Bradshaw, World Regional Geography, McGraw-Hill, 2009, kapitoly 3 a 4.

- jakékoli spolehlivé a aktuální geografické příručky se základní charakteristikou států
: CIA World Factbook https://www.cia.gov/the-world-factbook/
: Der neue Fischer Weltalmanach (tištěný i on-line http://www.weltalmanach.de/)

- Lukas K. Danner, Securitization and De-securitization in the Diaoyu/Senkaku Islands Territorial Dispute, in: Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, Vol. 6, No. 2 (2014), pp. 219-247.

- Martin Ira Glassner, Political Geography. New York: John Wiley and Sons, 2004.
(kapitola k ekologii, s. 554-580)

- Joe Painter - Alex Jeffrey, Political Geography: An Introduction to Space and Power. London: Sage, 2009. (kapitola Gentrification: Urban Renaissance or Urban Revanchism?, s. 114-119) 


D. Doplňující studijní literatura:

Gardner, P., Zeměpis světa: encyklopedie. Praha: Columbus, 1999.
Hnízdo, B., Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: ISE, 1995.
Honzák, F. - Pečenka, M., Státy a jejich představitelé. Praha: Libri, 1999.
Jehlička, P. - Tomeš, J. - Daněk, P. (eds.), Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie. Praha: Karolinum, 2000.
Liščák, V., Státy a území světa. Praha: Libri, 2009.
Magula, A. - Mari, L, et al., Lexikon států a území světa. Bratislava: Mapa Slovakia, 2002.
Šatava, L., Národnostní menšiny v Evropě: encyklopedická příručka. Praha: Železný, 1994.
Waisová, Š., et al., Atlas mezinárodních vztahů: prostor a politika po skončení studené války. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
Velký ilustrovaný atlas světa. Praha: Marco Polo, 2001.


Online mapové hry:

http://online.seterra.net/cs?img=1
(především Evropa - země, hlavní města, města, řeky; státy USA a provincie Kanady; města USA a Kanady)


Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (11.02.2021)

Přednáška via ZOOM: 

Topic: Geografie současného světa
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/93516254578

Meeting ID: 935 1625 4578

Join by SIP
93516254578@zoomcrc.com

Join by H.323
162.255.37.11 (US West)
162.255.36.11 (US East)
213.19.144.110 (Amsterdam Netherlands)
213.244.140.110 (Germany)
Meeting ID: 935 1625 4578

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (03.02.2020)

Písemná zkouška se skládá z orientace ve slepých mapách, otázek k zadané povinné literatuře a přehledových otázek.

Hodnocení:

100-91 bodů = A

90-81 bodů = B

80-71 bodů = C

70-61 bodů = D

60- 51 bodů = E

50 a méně = F

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jan Hornát, Ph.D. (09.02.2022)

Stručná anotace předmětu:

Kurz Geografie současného světa má dva cíle - za prvé v obecné části seznámit studenty s historií oboru, teoretickými východisky a obecnějšími koncepcemi uvažování o vztahu mezi prostorem a politickými, sociálními a historickými procesy; druhým cílem je ve zvláštní části postupně projít místopis a nejzajímavější geografické aspekty jednotlivých území a na konkrétních příkladech ukázat aplikaci obecných konceptů.


Formy kontroly studia předmětu
:

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanoveném termínu

b) studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury

c) studenti jsou povinni v rámci samostudia přečíst a v písemné podobě (min. 5 normostran) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu v readeru

d) studenti jsou povinni odevzdat písemnou analýzu strategické lokace (min. 7 normostran)

e) tyto práce budou odevzdány v dohodnutých termínech (nedodržení termínu odevzdání práce bez řádné omluvy znamená jeho propadnutí)

f) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě testu (test obsahuje otázky ze studijní literatury včetně slepých map) - VZHLEDEM KE KORONAVIROVÉ SITUACI V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 PROBĚHNE TEST ELEKTRONICKY 

g) první verze odevzdané práce se hodnotí jako definitivní

h) konečná známka z předmětu je stanovena na základě práce v celém kursu, tj. jako souhrnné hodnocení průběžných písemných prací a závěrečného testu, a to v poměru 1 : 1. Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout alespoň poloviny bodů z písemných prací a alespoň poloviny bodů ze závěrečného testu.

 

*******************************************************

Vážené studentky, vážení studenti,

vítám Vás v kurzu Geografie současného světa (JMB532/JTB044). Na úvod bych Vám rád poskytl pár informací ohledně organizace kurzu:

Bloková výuka proběhne v pátek 18. 3. 2022 od 14:00 do 16:50 na platformě ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/93516254578. 
Vaše účast na přednášce se předpokládá. Po skončení výuky Vám budu k dispozici pro případné konzultace, upřesnění studijních požadavků apod. 

Povinné texty a sylabus naleznete na stránce kurzu v SIS - soubor "READER".

Požadavky na písemné práce (= 50 % známky):

1. Analýza a podrobnější interpretace textu ze studijních materiálů, minimálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer) = 25%

Vyberte si jakýkoli z povinných či doporučených textů (naleznete v SIS) vhodných k analýze a podrobně jej zanalyzujte. První strana by měla obsahovat představení hlavních myšlenek hodnoceného textu. Druhá strana by měla obsahovat zhodnocení hlavních myšlenek z hlediska širšího kontextu našich znalostí o daném problému. Třetí strana by se měla zaměřit na to, co vlastně z daného textu vyplývá a jakým způsobem mění naše chápání v oblasti daného problému. Čtvrtá strana by měla být kritická a zaměřit se na nedostatky nebo nedostatečná vysvětlení některých problémů či důsledků. Pátá strana by pak měla obsahovat Váš odůvodněný osobní postoj k hlavním tezím článku.

Termín pro vložení této analýzy do systému Turnitin je 30. 3. 2022, 23:59. Za každý den zpoždění odevzdání se připočítá sankce -2 body/1den.

  • ID kurzu: 33576529
  • Registrační klíč: Geografie1

2. Analýza strategické lokace, minimálně 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer) = 25%

Vyberte si jakoukoliv konkrétní lokaci, která je strategická či významná z geografického hlediska. Může to být přístav, ropovod, řeka, důl, město, hora, údolí, ostrov, hranice... V úvodu vysvětlete, proč jste si vybrali právě tuto lokaci a v čem spočívá její strategická hodnota. Vložte podrobné satelitní snímky a okomentujte geografickou polohu a geografická specifika místa, včetně toho, jak ovlivňují strategičnost lokace.
Věnujte se i politickým (a bezpečnostním) aspektům problematiky - kdo má na dané lokaci zájem, proč, jaké jsou cíle jednotlivých aktérů, jak se jich snaží dosáhnout. Poté zhodnoťte ekonomické aspekty lokace, tj. jaký je ekonomický potenciál místa, kdo má na místě největší ekonomické zájmy a proč. Jsou-li ve Vámi zvoleném případě relevantní i ekologické či jiné aspekty, zhodnoťte je alespoň krátce také.
Nakonec zhodnoťte, jak si myslíte, že bude situace v lokaci vypadat v horizontu pěti a poté dvaceti let. Nezapomeňte uvést a řádně ocitovat zdroje.

Termín pro vložení druhé práce do systému Turnitin je 20. 4. 2022, 23:59.  Za každý den zpoždění odevzdání se připočítá sankce -2 body/1den.

 

Obecné pokyny pro písemné práce

- pro obě analýzy platí, že první odevzdaná verze je definitivní

- v individuálních případech je možné termíny prodloužit, ale žádost o to musí být zaslána před vypršením lhůty

- dejte si pozor na plagiátorství: každou cizí myšlenku řádně ocitujte (doporučený způsob citací je např. Chicago style - http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html)

- na pozdní dodání písemné práce do Turnitinu bez předchozí domluvy o prodloužení termínu se vztahuje sankce -2 body/den

Závěrečný test (= 50% známky)

VZHLEDEM KE KORONAVIROVÉ SITUACI V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 PROBĚHNE TEST ELEKTRONICKY 
Test bude vycházet z povinných textů, přednášky a základních geografických pojmů. Podstatnou součástí testu budou slepé mapy. Bližší informace sdělím na semináři.

Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, neváhejte se zeptat.

Brzy na viděnou,

Jan Hornát

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

znalost anglického jazyka, prerekvizity studijního programu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK