PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Soudobé české dějiny - JTB042
Anglický název: Contemporary Czech History
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 135 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Neslučitelnost : JTB010
Ve slož. korekvizitě pro: JTB046, JTB047, JTB048, JTB061, JTB062, JTB063
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Kocian-Sylabus-JMB503-ZS 18-19.doc sylabus Markéta Mrzenová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (19.10.2020)
Kurs se zabývá soudobými českými dějinami let 1945-1989. Výklad se zaměřuje zejména na osvětlení poválečných systémových změn a nástupu komunistické moci v Československu, na formy, kterými komunistický režim ovládal, řídil a kontroloval společnost, na proměny etap ve vývoji režimu a na pochopení postojů obyvatelstva ke komunistické moci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (19.10.2020)

1) Seznámit studenty s klíčovými parametry předmětu a jeho organizací
2) Vysvětlit poválečné systémové změny a nástup a působnost komunistické moci v Československu
3) Ověřit charakter a stupeň znalostí a pochopení probírané látky

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (11.12.2020)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Studijní literatura (Reader):  

 

Kaplan, K., Nekrvavá revoluce. Praha, Mladá fronta 1993. ISBN 0-88781-157-4, s. 9-369.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005. ISBN 80-7203-612-2, s. 567-576, s. 656-664, s. 694-698, s. 749-769, s. 865-880, s. 965-999. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:83bd3fb0-f531-11e7-8226-005056827e52?page=uuid:8a0b2f00-0cdb-11e8-bdb0-005056827e51 

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa : Od počátků do převzetí moci. Praha, Academia 2002. ISBN 80-200-0957-4, s. 191-262.

Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj  a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000. ISBN 80-85983-82-6, s. 123-159, s. 260-264, s. 375-390, s. 571-594, s. 717-727. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:4c1b8530-d852-11e8-bc37-005056827e51?page=uuid:e6415e20-e700-11e8-9210-5ef3fc9bb22f

  

Další doporučená literatura

 

Balík Stanislav - Hloušek Vít - Holzer Jan - Šedo Jakub, Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2003.

Blažek Petr (ed.), A nepozdvihne meč. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989, Academia, Praha 2007..

Cuhra, J., Ellinger, J., Gjuričová, A., Smetana, V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha - Litomyšl, Paseka 2006. ISBN 80-7185-794-7, s. 155-341. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:f4013f90-ed71-11e8-a5a4-005056827e52?page=uuid:a90f0880-2009-11e9-90cf-5ef3fc9bb22f

Čechák Vladimír, Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004), Eupress, Praha 2004.

Dějiny zemí Koruny české I.+ II. (Kolektiv autorů). Praha - Litomyšl, Paseka 2007.

Dějiny českých médií 20. století. Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság. Portál, Praha 2010.

Durman, Karel, Popely ještě žhavé … I. : Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.

Frommer Benjamin, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010.

Hoppe Jiří, Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha: Prostor 2009.

Jech Karel, Soumrak selského stavu 1945-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2001.

Junek Marek a kol., Svobodně ! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011, Praha 2011.

Kalinová Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám   Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:bc4d62b0-baa0-11e5-b5dc-005056827e51?page=uuid:70308780-d540-11e5-b8d0-001018b5eb5c

v letech 1945-1969, Academia Praha 2007, s. 113-352.

Kalinová Lenka, Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993, Academia, Praha 2012.

Kaplan Karel, Pět kapitol o únoru, Brno 1997.

Kaplan Karel, Proměny české společnosti 1948-1960. Část první. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha 2007.

Kaplan Karel, Kořeny československé reformy 1968. I, II, Doplněk, Brno 2000. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:56f625d0-4d51-11e5-8851-005056827e51?page=uuid:5a2f6cf0-8309-11e5-bf6c-005056825209

Kaplan Karel, Kořeny československé reformy 1968. III, IV, Doplněk, Brno 2002. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:eef14450-2ea8-11e4-8e0d-005056827e51?page=uuid:64508b40-5dc8-11e4-8214-005056827e51

Kaplan Karel, Československo v letech 1945-1948, SPN, Praha 1991.

Kaplan Karel, Československo v letech  1948-1953, SPN, Praha 1991.

Kaplan Karel, Československo v letech 1953-1966. 3. část. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992;

Kaplan Karel, Československo v letech 1967-1969, SPN, Praha 1993.

Kaplan Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Praha-Brno: ÚSD

- Doplněk 1993.

Kaplan Karel - Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2008.

Kaplan Karel, Sociální demokracie po únoru 1948, Doplněk, Brno 2011.

Knapík Jiří - Franc Martin, Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, Academia, Praha 2011.

Kokoška Stanislav, Praha v květnu 1945. Historie jednoho povstání

Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Petr Fiala, Jan Holzer, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja. Masarykova Universita v Brně Mezinárodní politologický ústav, Brno 1999.

Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtěch Šimíček (eds.), Brno 2009.

Kuklík, Jan: Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, Linde, Praha 2002.

Kuklík, Jan: Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Vydalo nakladatelství Auditorium, Praha 2010.

Kuklík Jan a kol.: Dějiny československého práva 1945-1989. Vydalo nakladatelství Auditorium, Praha 2011.

Marek Pavel a kol.: Přehled politického stranictví na území Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000.

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Editor Petr Blažek. Ústav českých dějin FF UK - Dokořán, Praha 2005.

Otáhal Milan, Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  č. 36, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2002.

Otáhal Milan, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011.

Pánek J., Tůma O. a kolektiv, Dějiny českých zemí. Nakladatelství Karolinum,Praha 2008 Dostupné online: http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE5ODcwMDVfX0FO0?sid=e2975ac6-6317-4c21-adfa-cd58274f6813@sdc-v-sessmgr02&vid=0&format=EB&rid=1 

Pauer Jan, Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí, plánování, provedení. Argo, Praha 2004.

Pernes Jiří, Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008.

Pithart Petr, Osmašedesátý. Rozmluvy, Praha 1990.

Průcha Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa v letech 1918-1992. 2. díl období 1945-1992. Brno, Doplněk 2009.

Rákosník Jakub, Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha 2010.

Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Vydala Knihovna Václava Havla o.p.s., Praha 2011.

Rychlík Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, Praha 2012. Dostupné online po přihlášení přes CAS na: https://ndk.cz/view/uuid:a62b2210-a4fb-11e6-840e-005056827e52?page=uuid:3f4a4c90-abab-11e6-adc9-5ef3fc9ae867

Rychlík Jan, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace. Česká společnost po roce 1945, Svazek 8, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha 2012.

Staněk Tomáš, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Sto českých vědců v exilu. Encyklopedie významných vědců z řad pracovníků

Československé akademie věd v emigraci. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (editoři). Academia, Praha 2011.

Suk, Jiří: Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Od

listopadu 1989 do června 1990. Praha, Prostor 2003.

Tigrid  Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha 1990.

Trapl Miloš: Exil po únoru 1948. Olomouc 1996.

Vančura Jiří, Naděje a zklamání - Pražské jaro 1968, Praha 1990.

Veber Václav, Osudové únorové dny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Práce z dějin vědy, svazek 23. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010.

Vilímek Tomáš, Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968.

Vyšehrad, Praha 2010.

Zeman Zbyněk, Edvard Beneš. Politický životopis, Mladá fronta a.s., Praha 2009.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ladislav Beneš (31.10.2022)

1) Výkladu klíčové problematiky formou blokové přednášky                        
2) Aktivním samostudiu studentů založeném na využití studijních opor
3) Ověření znalostí a pochopení látky předmětu formou ústní zkoušky a písemné práce
4) Individuálních konzultacích

 Výuka proběhne na tomto odkazu (edit: 31.10.2022):

Join Zoom Meeting
https://cuni-cz.zoom.us/j/93593380122
Meeting ID: 935 9338 0122
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (08.12.2020)
Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018: v české verzi (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018). Hodnocení zahrnuje ústní zkoušku (50 %), anotaci se seznamem zdrojů (10 %), velkou seminární práci (40 %). Zkouška i seminární práce musí získat hodnocení minimálně E.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Tématické okruhy pro seminární práci

 

 1. Systémové změny v Československu po roce 1945.

 2. Národní fronta a politické strany 1945-1948

 3. Komunistický režim v Československu a jeho dopady na společnost

 4. Formy politické, ekonomické a sociální perzekuce a represe

 5  Protikomunistický odboj a politický a kulturní exil.

 6. Pokus o československou reformu 1968.

 7. Normalizace a pád komunismu v Československu.

 8. Charta 77 - disent, opozice a společnost v 70.a 80. letech 20. století

 9. Češi a Slováci v období komunismu.

10. Kultura a životní styl 1945-1989

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK