PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodický úvod - JTB034
Anglický název: Introduction to Methods of Academic Work
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 118 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB001
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Úkolem kursu je naučit studenty základům vědecké práce. Jsou to především pravidla čtení a psaní odborných textů a hlavní zásady ústního projevu. Studenti se naučí principy aktivního a efektivního čtení a jak vést o přečteném dokumentaci. Zjistí, pomocí jakých nástrojů se lze orientovat v odborné literatuře. Dozví se, jaké existují hlavní žánry odborných textů ve společenských vědách. Naučí se vést poznámkový a odkazový aparát včetně bibliografie, dále strategii a taktiku psaní odborného textu. V neposlední řadě se také naučí pravidla ústního projevu (prezentace, referát, apod.).
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Cílem kursu je naučit studenty základům vědecké práce, a to v souladu s tematickými okruhy vyloženými v anotaci kursu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

POdmínkou zakončení předmětu je 1) recenze odborné knihy a 2) seminární práce.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Studijní literatura:

Umberto Eco. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997, 278 stran, ISBN 80-7198-173-7.  


Reader (celkem 188 stran):

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.10.2019)

Výuka je rozdělena do dvou typů: 1) dvě kontaktní přednášky a 2) samostudium.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (24.09.2019)

 

1) recenze dohodnuté knihy - termín odevzdání 1. 12. 2019 do 24.00 hod. na email jmb500@seznam.cz, 
2) malá seminární práce na dohodnuté téma - termín odevzdání 5. 1. 2020 do 24.00 hod. na email jmb500@seznam.cz 
Texty musí být odevzdány v jednom z následujících formátů: doc/docx nebo pdf. Jiné formáty nebudou přijaty. 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

1. Čtení odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 18-39.

2. Orientace v odborné literatuře:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 40-49.

3. Odborný styl a žánry odborných textů:

Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 56-84.

4. Poznámkový a odkazový aparát a bibliografie

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 41-74.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 98-106.

5. Strategie a taktika psaní odborného textu

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 27-40.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 107-142.

6. Ústní projev

Václav Liška. Diplomová práce. Zpracování a obhajoba. Ivo Ulrich ? Růžičkův statek, Praha 2005, ISBN 80-86579-17-4, str. 79-99.
Jadwiga Šanderová. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, str. 143-164.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK