PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Rozšíření jazykových kompetencí pro studenty TS (Jazyk III) - JTB032
Anglický název: Language Proficiency Course for Students of Area Studies
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Třída: Nekontrolovat_RL
Neslučitelnost : JMB211
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)
Předmět je založen jako možnost absolovovat další jazyk nad požadovaný povinný standard.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Cílem předmětu je umožnit studentovi zápis a absolvování dalšího jazyka nad povinný standard, a to jak z nabídky jazyků vyučovaných na FSV UK, tak i v rámci UK i mimo ni.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Stanoveny v rámci konkrétní výuky a upřesněny příslušnou vyhláškou ředitele IMS FSV UK na příslušný semestr: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Stanovena v rámci konkrétního kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Určen vyučujícím příslušného jazyka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK