Bakalářský seminář II - JTB025
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 60 (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Prerekvizity : JTB024
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Druhý díl bakalářského semináře je určen pro vlastní psaní bakalářské práce a prezentaci tohoto procesu se zpětnou vazbou vedoucího semináře, vedoucího práce a účastníků semináře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Cílem druhého dílu bakalářského semináře je vytvořit podmínky pro napsání bakalářské práce na základě projektu diskutovaného v prvním díle semináře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)

Podmínkou udělení zápočtu z druhého dílu bakalářského semináře je dokončení bakalářské práce a její nahrání do SIS v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického roku (https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku)
Technické podrobnosti včetně šablony práce viz Opatreni děkana 16/2018 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-16/2018)
Bakalářskou práci student odevzdává pouze v elektronické podobě!

Instrukce ve věci plagiátu viz Opatření děkana č. 18/2015 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-18/2015) a upřesňující Vyhláška ředitele IMS FSV UK 6/2021 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/aktualni-vyhlasky-reditele-ims)

Citační norma: Vyhláška ředitele IMS FSV UK 21/2020 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-0)

Účast na semináři je povinná, možná je jedna neomluvená absence.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Sylabus předmětu, resp. pořadí prezentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.
Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Předpokladem práce ve druhém dílu semináře je zápočet za první díl JTB024.