Seminář k dějinám střední Evropy II - JTB011
Anglický název: Central European history seminar II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 133 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Karin Roginer Hofmeister, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Prerekvizity : JTB009
Je prerekvizitou pro: JTB021, JTB016, JTB017, JTB022, JTB019, JTB020, JTB023, JTB018
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Dvě století střední Evropy II_sylabus_Perutka.docx Syllabus_Perutka Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (26.01.2023)
Druhá část kurzu moderních dějin střední Evropy pojednává o vývoji tohoto regionu od druhé světové války do
nedávné současnosti. Pozornost věnuje zemím V-4 a vývoji v Německu a Rakousku v širším evropskéma
globálním kontextu. Sleduje formování, vývoj a rozpad místních komunistických režimů, transformační trendy 90. let
20. století, vstup středoevropských zemí do NATO a EU, finanční krizi 2007-2009 a první projevy populistických a
autoritářských trendů ve středoevropských společnostech a státech, přičemž se zaměřuje na politické, socio-
ekonomické i kulturní dění.

Kurz je složen z přednášky a šesti satelitních seminářů:

Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)

Média ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)

Migrace po roce 1945 (Klípa Ondřej)

Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945(Kocian Jiří)

Transatlantické vazby po roce 1945 (Perutka Lukáš)

Post-war Returns and Jewish Communities in Central Eastern Europe after 1945 (Karin Hofmeisterová)

Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Cílem kurzu je:

1. Formou přednášky vysvětlit příčiny prosazení komunistických režimů, jejich základních vývojových trendů a rozpadu, historické a inovační trendy postkomunistické transformace v souvislosti s měnícím se mezinárodním prostředím a postupným začleňováním střední Evropy do západních struktur NATO/EU a příčiny a vnější kontext krizových trendů v ekonomické i socio-politické a kulturné sféře

2. Formou semináře procvičit a prodiskutovat vybrané problémy dějiny střední Evropy po druhé světové válce.

3. Formou písemnou i ústní ověřit stupeň pochopení a zvládnutí přednášené a procvičované látky na úrovni znalosti a schopnosti tuto znalost použít při vysvětlení zadaných otázek.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Povinná literatura:

Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

 

Doporučená literatura:

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999

Friedl Jiří, Jurek Tomasz, Řezník Miloš, Wihoda Martin, Dějiny Polska. Praha 2017

Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002

Judt Tony, Zapomenuté 20. století: Eseje, události, politika. Praha 2019

Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

Müller Helmut, Dějiny Německa.Praha 1995

Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002

Vykoukal Jiří, Litera Bohuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Barbora Navrátilová (14.02.2022)

V rámci kurzu jsou využity následující metody:

1. Přednáška vysvětlující hlavní body poválečných dějin střední Evropy a poskytující orientaci v nich jako předpoklad pro další práci s povinnou literaturou a její zvládnutí

2. Seminář procvičující formou diskuse stupeň zvládnutí probírané tématiky

3. Písemné a ústní zkoušení ověřující úroveň znalostí a schopnosti s nimi pracovat při řešení a vysvětlování zadaných otázek a problémů

Seminář Ondřeje Klípy bude probíhat v pravidelnou dobu na tomto odkazu: https://cuni-cz.zoom.us/j/97232320378?pwd=RHFrTDQ2d3ZkVGdObHJLSXYxS3B6QT09

Seminář Jiřího Kociána bude probíhat na odkazu: https://cesnet.zoom.us/j/97409125090 Meeting ID: 974 0912 5090 OD PONDĚLÍ 21.2.2022

Seminář Šárky Navrátilové bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/97992595694?pwd=K1BxVlhRZ2x3VWdrSFdzdzVSOUlNUT09

Seminář Petra Šafaříka (Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/94233499617?pwd=QVFCSjBGU2w5cHAvbWhVUndiV3hTQT09

Seminář Petra Šafaříka (Média ve střední Evropě po roce 1945bude probíhat zde: https://cesnet.zoom.us/j/92829018007?pwd=TG5OS0FtUGpXeEhIVE1VMEhHTUhBdz09

 

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Hlavní témata:

1. Nacismus a střední Evropa - rozvrat politické mapy (19.02.2019)

(obecné téma: válka ve 20. století)

2. Nacistické panství ve střední Evropě: mezi rasismem a pragmatismem (26. 02.2019)

(obecné téma: genocidy a Holocaust)

3. Druhá světová válka jako předpoklad poválečného rozdělení světa? (05. 03. 2019)

(obecné téma: geopolitika)

4. Poválečná střední Evropa - nové hranice, nové společnosti? (12. 03. 2019)

(obecné téma: krátká a dlouhá paměť války a její vliv)

5. Lidové demokracie: hybrid navenek i uvnitř? (26. 03. 2019)

(obecné téma: studená válka)

6. Od lidových demokracií k socialistické státnosti (02.04.2019)

(obecné téma: autoritativní a totalitní režim)

7. Pokusy o reformu a stabilizace režimu: iluze a realpolitik (09.04.2019)

(obecné téma: reformní komunismus)

8. Reálný socialismus a jeho "udržitelný rozvoj" (16.04.2019)

(obecné téma: problém modernizace)

9. Se Sovětským svazem na věčné časy? Přestavba a legitimizační limity komunistických režimů (23. 04. 2019)

(obecné téma: sovětský kolonialismus?)

10. Transformace a tranzice: rychle a/nebo solidně? (30. 04. 2019)

(obecné téma: rozvojové šance střední Evropy)

11. Krize aneb zase všechno při starém? (07. 05. 2019)

(obecné téma: evropská identita)