Státní doktorská zkouška - JSZMD1
Anglický název: State Doctoral Exam
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : JTD010
Záměnnost : JTD010
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka