PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státní zkouška z analýzy dat - JSZ035
Anglický název: The Essay on Statistics
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK