Department Public and Social Policy Teaching Assistant workshop - JSM755
Anglický název: Department Public and Social Policy Teaching Assistant workshop
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Mirna Jusić, M.A., Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)
Cílem workshopu je seznámit studenty magisterského a doktorského studia a případně studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří mají zájem o pedagogickou činnost na katedře veřejné a sociální politiky, se základními standardy a zásadami výuky, a praktickými doporučeními pro asistenty výuky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Workshop je otevřen všem studentům bakalářského studia v posledním ročníku a všem studentům magisterského a doktorského studia studujícím na katedře (nebo studujícím programy nabízené katedrou veřejné a sociální politiky společně s jinými katedrami), a to v anglickém nebo českém jazyce.

Cílem workshopu je seznámit studenty, kteří mají zájem zapojit se do výuky na katedře veřejné a sociální politiky, se základními standardy a principy výuky, jakož i s praktickými doporučeními, jak poskytovat asistenci při výuce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Studenti musí absolvovat workshop v oba dny a aktivně se účastnit všech činností a přednést krátkou prezentaci. 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mirna Jusić, M.A., Ph.D. (22.09.2023)

Workshop se uskuteční prezenční formou 17. a 31.10 od 8.00 do 10.50 hodin. Bude probíhat v angličtině. 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (30.01.2023)

Schedule 

 

Workshop Day 1: 

·      Roles and responsibilities of a TA

 

·       Core professional and ethical standards 

 

·      Preparing seminar exercises for students 

 

·      Preparing presentations for students

 

·      In-class exercises 

 

 

Workshop Day 2: 

·      Communication with students 

 

·      Communication with the course instructor

 

·      Grading and feedback 

 

·      Using Moodle 

 

·      Using Turnitin and tackling plagiarism 

 

·      Supporting students with disabilities 

 

·      Student presentation  

Students are required to read all the materials provided in Moodle prior to the beginning of the course.  

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D. (20.09.2022)

Kurzu se mohou zúčastnit všichni studenti posledního ročníku bakalářského studia a všichni studenti magisterského a doktorského studia, kteří studují na katedře (nebo studují programy nabízené katedrou veřejné a sociální politiky společně s jinými katedrami), a to v anglickém nebo českém jazyce.