PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Public management pro 21. století - JSM717
Anglický název: Public Management for the 21st Century
Český název: Public management pro 21. století
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: 8
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Neslučitelnost : JSM706
Je neslučitelnost pro: JSM706
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus_PM21_2020_v1.pdf Sylabus kurzu Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.08.2020)
Management veřejného sektoru se nachází v situaci posunů paradigmat, která zasahují mnoho aspektů veřejných organizací. Veřejné instituce se musejí adaptovat na změny prostředí, aby byly schopné ve 21. století dobře sloužit občanům. V rámci kurzu jsou diskutována hlavní dilemata vyplývající z aktuálních posunů paradigmat. Témata zahrnují pochopení podstaty prostředí, ve kterém veřejné instituce působí, měření lidského rozvoje, rozdíly v předpokladech řízení průmyslové výroby a poskytování (veřejných) služeb, rozdíly mezi hierarchickými a samořídicími organizacemi, chápání lidské motivace i posuny v chápání odpovědnosti (akontability) veřejného sektoru. Studenti mají možnost porovnat tradiční a vynořující se přístupy k řízení veřejných institucí, které stojí na opačných stranách současných paradigmatických změn. Studenti si zlepší své pochopení tradičních přístupů k řízení veřejného sektoru, souvisejících často nevyřčených předpokladů a to, nakolik tyto předpoklady platí v realitě 21. století. Uvidí tak hlavní nedostatky tradičních přístupů a seznámí se s přístupy, které jsou nadějné, ale zatím nikoliv široce rozšířené. Studenti také budou více vnímaví k dlouhodobějšímu vývoji veřejného sektoru a budou schopni rozeznávat progresivní trendy. Public management pro 21. století není kurz o tom, co bylo, ale co (možná) teprve bude. Požadavky na splnění kurzu jsou kombinací aktivní účasti, krátkých domácích úkolů a příspěvku k závěrečné skupinové diskuzi.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (13.08.2020)

Bourgon, J. (2011). A New Synthesis of Public Administration: Serving in the 21st Century. Queen's Policy Studies, 2011. 978-1553393122.

Cook, J. W., & Tõnurist, P. (2017). From Transactional to Strategic : systems approaches to public service challenges. Retrieved from OECD Observatory of Public Sector Innovation: https://www.oecd.org/media/oecdorg/satellitesites/opsi/contents/images/h2020_systemsthinking-fin.pdf

Cottam, H. (2019). Radical Help : How We Can Remake the Relationships Between Us and Revolutionise the Welfare State. 10. vyd. London: Virago Press. ISBN 978-0-349-00909-4.

Hood, C. (1991). A Public Management for all Seasons? Public Administration, 69(1).

Kurtz, C. F., & Snowden, D. J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM SYSTEMS JOURNAL, 3. Retrieved from http://alumni.media.mit.edu/~brooks/storybiz/kurtz.pdf

Osborne, S. P., Randor, Z., Kinder, T., & Vidal, I. (2015). The SERVICE Framework: A Public Service Dominant Approach to Sustainable Public Services. British Journal of Management

Perrin, B. (2015). Bringing accountability up to date with the realities of public sector management in the 21st century: New View of Accountability. Canadian Public Administration 58(1)·March 2015. DOI: 10.1111/capa.12107

Pink, D. (2011)  Drive : The Surprising Truth About What Motivates Us. Riverhead Books.

Stiglitz, J., A. Sen and J.-P. Fitoussi. Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. http://www.communityindicators.net/system/publication_pdfs/9/original/Stiglitz_Sen_Fitoussi_2009.pdf?1323961027

Wauters, B. Where did the well-being go in ESIF? Paper for "2nd joint EU Cohesion Policy Conference: Challenges for the New Cohesion Policy 2014-2020: an Academic and Policy Debate", University of Latvia, 4-6 February 2015. http://www.latitudeconsulting.eu/resources.html

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (15.06.2020)

Témata výuky

1. - 2. Prostředí veřejných politik: Paradigmatický posun od celkem stabilního a předvídatelného světa k nestálému, nejistému, komplexnímu a nejasnému světu.

3. - 4. Lidé, kterým pomáháme: Paradigmatický posund od měřítek lidského rozvoje, která dávají smysl tvůrcům politik, k pochopení lidského rozvoje z pohledu širokého spektra občanů.

5. - 6. Způsob řízení: Paradigmatický posun od výrobků ke službám.

7. - 8. Povaha veřejných organizací: Paradigmatický posun od jednoduchých úkonů ve složitých organizacích ke složitým činnostem v jednoduchých samořídících organizacích.

9. - 10. Motivace zaměstnanců: Paradigmatický posun od vnějších motivátorů k vytváření prostředí, které udržuje vnitřní motivaci lidí.

11. - 12. Akontabilita: Paradigmatický posun od accountability overload k odpovědnosti za učení se

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK