PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diploma Seminar II - JSM698
Anglický název: Diploma Seminar II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Prerekvizity : JSM697
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (29.01.2024)
Diplomový seminář připravuje studenty na vypracování vlastní diplomové práce. Studenti získají poradenství, jak formulovat výzkumnou otázku a vypracovat popis projektu pro svou diplomovou práci. Získá přehled o nástrojích pro shromažďování informací a literatury a poskytne zkušenosti s technikami akademického psaní.

V diplomové práci musí student prokázat schopnost samostatné práce v souladu s akademickými standardy, znalost a porozumění příslušné odborné literatuře a schopnost analyzovat studovanou problematiku.

Standardně se Diploma seminar II zapisuje v LS druhého ročníku studia nebo jako poslední předmět v dalších ročnících, kdy studenti dokončují sběr dat a pracují na závěrečném znění diplomových prací. Student předkládá jednotlivé rozpracované části diplomové práce a uzavírá seminář ve chvíli, kdy již je práce ve stádiu blízká před odevzdání k obhajobě. V posledních fázích semináře jsou již diskutovány hotové části práce, je otestována metodologie a jsou již zřejmé závěry diplomové práce.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (05.11.2023)

Active participation in the course and delivery of all assignments, i.e. parts of the diploma thesis. The student is evaluated for two submissions. The first is in the middle of the course. Students submit a paper that is a pilot test of their methodology. They submit data that shows how their methodology and analytical tools work. The discussion then includes any adjustments to the methodology and analytical tools. The second submission is at the end of the semester. They submit a substantial portion of the thesis, from which it is clear that it will be completed and, in all likelihood, successfully defended. Successful completion of the seminar ends with credit.

´

Rating:

Maximum 100 %; minimum for passing 50%;

A = 100 – 91

B = 90 – 81

C = 80 – 71

D = 70 – 61

E = 60 – 51

F = 50 – 0

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (28.01.2022)

Podle tematického a metodického zaměření diplomové práce.

RULES

Citation, Filing, Submitting and Publishing of Final Theses, Formal Structure

 bibliographiccitation.pdf Deans_provision_no_29_2010 (1).doc template_thesis (1).doc measuresagainstplagiarism.pdf Thesis_Rules_Sociology.pdf

THESES EXAMPLES

• Thesis_Stiburek (1).pdf

 Thesis-Angela NivandraneePerinpanayagam.pd

https://iss.fsv.cuni.cz/en/study/final-thesis-and-state-final-examination/masters-thesis

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (05.11.2023)

 

Only those students who already have an approved thesis project, have a supervisor and have uploaded the project in SIS apply for the seminar. They work on the project during the seminar, test the functionality of the chosen methodology and analyze the collected data. They will submit the pilot data collection and analysis in the semester's midterm. By the end of the semester, they have developed a substantial part of the thesis to a level where it is clear what the thesis has accomplished and what the collected material points to. Credit will be given on the basis of the written results submitted, which show that the thesis will be completed successfully.

RULES

Citation, Filing, Submitting and Publishing of Final Theses, Formal Structure

 bibliographiccitation.pdf Deans_provision_no_29_2010 (1).doc template_thesis (1).doc measuresagainstplagiarism.pdf Thesis_Rules_Sociology.pdf

THESES EXAMPLES

• Thesis_Stiburek (1).pdf

 Thesis-Angela NivandraneePerinpanayagam.pd

Thesis requirements at FSV UK.

https://fsv.cuni.cz/en/study/guides-and-manuals/final-exam-and-thesis

1 - 2 Revision of the thesis project, especially its methodological part, so that it is possible to collect field data for analysis.

3 - 4 Pilot data collection.

4 - 5 Analysis of pilot data and presentation of results for further discussion.

6 - 7 Discussion and results, possible modification of the methodology.

8 - 9 Further data collection and analysis.

9 - 10 Refinement of the conclusions of the paper and discussion.

11-12 Submission of the substantial part of the thesis for discussion and evaluation by the seminar leader.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK