PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diploma Seminar II - JSM698
Anglický název: Diploma Seminar II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 10
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Třída: Courses for incoming students
Prerekvizity : JSM697
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (02.10.2021)
Diplomový seminář připravuje studenty na vypracování vlastní diplomové práce. Studenti získají poradenství, jak formulovat výzkumnou otázku a vypracovat popis projektu pro svou diplomovou práci. Získá přehled o nástrojích pro shromažďování informací a literatury a poskytne zkušenosti s technikami akademického psaní.

V diplomové práci musí student prokázat schopnost samostatné práce v souladu s akademickými standardy, znalost a porozumění příslušné odborné literatuře a schopnost analyzovat studovanou problematiku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (04.11.2021)

Active participation in the course and delivery of all assigments, i.e. parts of the diploma thesis.

Rating:

Maximum 100 %; minimum for passing 50%;

A = 100 – 91

B = 90 – 81

C = 80 – 71

D = 70 – 61

E = 60 – 51

F = 50 – 0

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (28.01.2022)

Podle tematického a metodického zaměření diplomové práce.

RULES

Citation, Filing, Submitting and Publishing of Final Theses, Formal Structure

 bibliographiccitation.pdf Deans_provision_no_29_2010 (1).doc template_thesis (1).doc measuresagainstplagiarism.pdf Thesis_Rules_Sociology.pdf

THESES EXAMPLES

• Thesis_Stiburek (1).pdf

 Thesis-Angela NivandraneePerinpanayagam.pd

https://iss.fsv.cuni.cz/en/study/final-thesis-and-state-final-examination/masters-thesis

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (04.11.2021)

Seminář je online.

Před předložením ke konečnému schválení student předloží a komentuje popisy projektů ostatních, reviduje je s ohledem na zpětnou vazbu od ostatních studentů a učitelů. Hlavním cílem kurzu je dokončení diplomové práce a příprava na její úspěšnou obhajobu.

RULES

Citation, Filing, Submitting and Publishing of Final Theses, Formal Structure

 bibliographiccitation.pdf Deans_provision_no_29_2010 (1).doc template_thesis (1).doc measuresagainstplagiarism.pdf Thesis_Rules_Sociology.pdf

THESES EXAMPLES

• Thesis_Stiburek (1).pdf

 Thesis-Angela NivandraneePerinpanayagam.pd

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK