PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diploma Seminar II - JSM698
Anglický název: Diploma Seminar II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 10
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (27.10.2019)
Diplomový seminář připravuje studenty na vypracování vlastní diplomové práce. Studenti získají poradenství, jak formulovat výzkumnou otázku a vypracovat popis projektu pro svou diplomovou práci. Získá přehled o nástrojích pro shromažďování informací a literatury a poskytne zkušenosti s technikami akademického psaní.

V diplomové práci musí student prokázat schopnost samostatné práce v souladu s akademickými standardy, znalost a porozumění příslušné odborné literatuře a schopnost analyzovat studovanou problematiku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Bc. Daniel Frantál (04.12.2019)

Aktivní účast na kursu a odevzdání všech úkolů, tj. Částí diplomové práce.

 

Hodnocení:

Maximálně 100%; minimum pro absolvování 50%;

A = 100 - 91

B = 90 - 81

C = 80 - 71

D = 70 - 61

E = 60 - 51

F = 50 - 0

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (27.10.2019)

Podle tematického a metodického zaměření diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (27.10.2019)

Před předložením ke konečnému schválení student předloží a komentuje popisy projektů ostatních, reviduje je s ohledem na zpětnou vazbu od ostatních studentů a učitelů. Hlavním cílem kurzu je dokončení diplomové práce a příprava na její úspěšnou obhajobu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK