PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Introduction to Social Research Methodology - JSM692
Anglický název: Introduction to Social Research Methodology
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
Neslučitelnost : JSB015, JSB529
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (27.01.2022)
Introductory course of research methods deals with the most important issues in scientific research. It describes the main steps of an analytical investigation and provides the overview of practical procedures, methods, and instruments. The course introduces a variety of quantitative, qualitative, and mixed research techniques. The key methodological skills (e.g., defining the indicators, setting the research design and determination of appropriate data collection method) are exercised. The course is recommendable for all specializations of social science studies.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (27.01.2022)

Required readings:

Babbie, E., 2012. The Practice of Social Research. London, Wadsworth Publishing Company

 

Additional readings:

Andrews, R., 2003. Research Questions. London, Continuum

Bickman, L. (ed.), 2000. Research Design. London, Sage Publication

Creswell, J. W.; Plano Clark, V. L., 2007. Designing and Conducting Mixed Methods Research. California, Sage Publications

Gliner, J. A.; Morgan, G. A., 2000. Research Methods in Applied Settings (An Integrated Approach to Design and Analysis). New Jersey, LEA Publishing

Schutt, R. K., 2005. Investigating the Social World. The Process and Practice of Research. Boston, Sage Publications (4th ed.)

Singleton Jr., R. A.; Straits, B. C.; Straits, M. M., 1993. Approaches to Social Research. Oxford, Oxford University Press

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (27.01.2022)

Course schedule:

Lecture 01: Introduction to inquiry

Lecture 02: Process of social research and its key elements

Lecture 03: Research design

Lecture 04: Types of data, nature of variables, peculiarities of defining the indicators

Lecture 05: Sampling techniques

Lecture 06: Modes of unobtrusive and qualitative data collection

Lecture 07: Modes of quantitative data collection

Lecture 08: Research instruments

Lecture 09: Questionnaire Design

Lecture 10: Research Ethics

Lecture 11: Analysis of Research Findings

Lecture 12: Data visualization and presentation of research findings

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK