PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Evaluace veřejných politik a programů - JSM681
Anglický název: Public Policy and Programm Evaluation
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: http://konzultace: pátek: 10,00-12,00 hod., CESES, Celetná 20
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Záměnnost : JSM654
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout letak_evaluace_barevny.pdf Informační leták ke kurzu Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Nekola, Ph.D. (24.08.2011)
Byly veřejné politiky a programy implementovány tak, jak bylo zamýšleno? Jaké jsou jejich reálné efekty? A naplňují tyto efekty očekávání, nebo by mohli být vynaložené prostředky využity lépe? Tyto a další otázky si klade tzv. evaluace, která tak patří mezi klíčové součásti tvorby a provozu efektivních veřejných programů. Jejím hlavním úkolem je poskytování spolehlivých a užitečných informací, které využívají jak objekty, tak subjekty daného programu či politiky. Evaluace poskytuje zpětnou vazbu tvůrcům a manažerům programů o tom, co funguje (a za jakých podmínek) a jaké činnosti je nutné změnit popř. ukončit. Tento kurz by měl sloužit jako úvod do teorie a praxe evaluace programů financovaných z veřejných zdrojů. Studenti se seznámí s koncepty, metodami a využitím výsledků evaluačního výzkumu - od teorie programu až po hodnocení efektivity jeho účinků. Absolventi kurzu by měli být schopni:
• diskutovat různé účely a typy evaluace veřejných programů;
• vytvořit kompletní návrh evaluačního projektu pro vyhodnocení účinku konkrétního veřejného programu;
• aplikovat základní metody evaluace účinku a vyhodnotit efektivitu programu;
• shrnout a interpretovat výsledky evaluace;
• identifikovat společenské, politické a etické otázky spojené s evaluací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK