PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Ageing and Pensions - JSM662
Anglický název: Ageing and Pensions
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014 do 2014
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/0 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petr Hedbávný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (18.02.2016)

Předmět seznamuje studenty s tématem stárnutí populace v kontextu dalších globálních strategických výzev. Druhá část kurzu je zaměřena na reformy důchodových systémů ve středoevropských zemích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.02.2017)

Absolventi kurzu by měli být schopni diskutovat o hlavní aspektech stárnutí populace. Měli by být schopni vysvětlit, z jakých důvody byly po roce 1990 v zemích střední Evropy realizovány důchodové reformy, a též znát obsah těchto reforem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.02.2017)

Literatura

·         Adger, W. Neil (2000). Social and ecological resilience: are they related?. Progress in human geography, 24(3), pp. 347-364.

·         Andel, R. (2014). Aging in the Czech Republic. The Gerontologist, 54(6), 893-900, available online at http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/54/6/893.full

·         Barr, Nicholas (2006): 'Pensions: Overview of the Issues', Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22. No. 1, Spring 2006, pp. 1-14

·         Barr, Nicholas and Peter Diamond (2009). Reforming pensions: Principles, analytical errors and policy directions. International Social Security Review, 62(2), 5-29.

·         Bloom, David E., et al. (2014): "Macroeconomic implications of population ageing and selected policy responses." The Lancet.

·         Disney, Richard (1999): 'OECD pension systems in crisis: an evaluation of the reform options', Pension Reform Primer series, Social Protection Discussion Paper no. 9921, World Bank, Washington, D.C., available online at http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Pensions-DP/9921.pdf

·         Drahokoupil, Jan and Stefan Domonkos (2012): Averting the funding-gap crisis: East European pension reforms after 2008, Global Social Policy, 12 (3), 2012.

·         Fultz, Elaine (2002, ed.): Pension Reform in Central and Eastern Europe, Volume 1: Restructuring with Privatization: Case Studies of Hungary and Poland. Budapest: International Labour Office,  available online at http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/pension_reform1.pdf

·         Fultz, Elaine (2002, ed.): Pension Reform in Central and Eastern Europe. Volume  2: Restructuring of Public Pension Schemes: Case Studies of the Czech Republic and Slovenia. International Labour Office, available online at http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/pension_reform2.pdf

·         Global Trends 2030, available online at www.gt2030.com

·         Guardiancich, Igor (2008). How not to implement: Hungarian pension reforms in an institutionalist perspective (No. 110). TIGER Working Paper Series, available online at http://www.tiger.edu.pl/publikacje/TWP110.pdf

·         Hirose, Kenichi (2011): Pension reform in Central and Eastern Europe: in times of crisis, austerity and beyond, International Labour Office Budapest, 978-92-2-125639-7[ISBN],  available online at http://staging2.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/pension_reform_cee.pdf

·         Rusnok, Jiří and Juraj Dlhopolček (2010): End to Age of Naivety: Pension Reforms in Post-Transition Countries. Acta VŠFS, 1(4), 59-70, available online at https://is.vsfs.cz/repo/3094/ACTA_1_2010_Rusnok_Dlhopolcek.pdf

·         Saxonberg, Steven and Tomáš Sirovátka (2014). From a Garbage Can to a Compost Model of Decision‐Making? Social Policy Reform and the Czech Government's Reaction to the International Financial Crisis. Social Policy & Administration, 48(4), 450-467.

·         Simonovits, András (2011). The mandatory private pension pillar in Hungary: An obituary. International Social Security Review, 64(3), 81-98.

·         Szikra, Dorottya: Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. Journal of European Social Policy, 2014, Vol. 24(5), pp. 486-500.

·         Vostatek, Jaroslav (2010): Development Trends in Social Security with an Emphasis on Europe and Czechia. Acta VŠFS, 1(4), 71-97, available online at http://is.vsfs.cz/repo/2262/ACTA_1_2010_Vostatek.pdf

·          World Economic Forum (2016): The Global Risks report 2016, available online at https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.02.2017)

Požadavky ke zkoušce

Pro získání zápočtu je třeba vypracovat esej.
• Téma: Jaká ponaučení si lze vzít ze středoevropských důchodových reforem pro návrh důchodového systému v konkrétní zemi dle volby studenta? (v eseji prosím použijte argumenty z minimálně 5 zdrojů uvedených v seznamu literatury)
• Hodnocení eseje: formální kritéria, koherence textu, využití vědeckých zdrojů, originalita.
• Esej je nutno odevzdat do čtvrtka 27.dubna 2017 e-mailem na hedbavny@fsv.cuni.cz. Penalizace za opožděné zaslání: 25 procent za každý týden.
• Délka: 9-12 normostran (1800 znaků na stránku), v angličtině, češtině nebo slovenštině.
• Každý, kdo zašle draft eseje do úterý 18.dubna ( e-mailem na hedbavny@fsv.cuni.cz), obdrží zpětnou vazbu e-mailem do pátku 21.dubna.
• Pro získání zápočtu je třeba získat minimálně 50 procent z maximálního počtu bodů v každé kategorii (formální kritéria, soudržnost textu, využití vědeckých zdrojů, originalita). Proto je doporučeníhodné odevzdat esej v termínu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (17.02.2017)

Kurz začíná obecným přehledem současných globálních výzev a různých přístupů k jejich řešení. Dále se zaměříme na demografické změny: stárnutí v rozvinutých ekonomikách, silné ročníky mladých lidí (youth bulge) v některých rozvojových zemích a politiky jednoho dítěte v Číně. Krátce budeme diskutovat o ekonomických, environmentálních a sociálních důsledků zmíněných demografických trendů. Následně obrátíme pozornost ke středoevropským důchodovým systémům. Budeme analyzujeme návrhy, jak zreformovat důchodové systémy, aby byly "odolné budoucnosti". Dále budeme např. zkoumat, zda návrhy na reformu jsou hospodárné, zda jsou robustní vůči různým šokům a zda berou v úvahu zájmy zúčastněných stran.

 

pátek 24.2. 9:00 -14:20 (s pauzou na oběd 11:50 - 13:00),

9:00 - 10:20

10:30 - 11:50

13:00 - 14:20 
Univerzita Karlova | Informační systém UK