Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework - JSM658
Anglický název: Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (7)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: termíny na přihlášení na: http://konzultace .fsv.cuni.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Třída: Courses not for incoming students
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (26.10.2021)
SKurz proběhne prezenčně (POKUD SITUACE DOVOLÍ) jako Policy Studies Workshop: Multiple Streams Framework pod vedením prof. Nikos Zahariadis (Rhodes College, USA) 5. listopadu 2021 (DATUM SE MŮŽE ZMĚNIT) od 9.30 do 18.20. Multiple Streams Framework (MSF) je jedním z nejrozpracovanějších rámců procesu tvorby veřejných politik a prof. Zahariadis představuje jednu z jeho vůdčích osobností MSF.
Workshop je určen všem studentům magisterského studia s hlubším zájmem o zkoumání procesu tvorby veřejných politik. Workshop je zaměřen na operacionalizaci a aplikaci ACF na konkrétní empirická data (rozhovory, analýza dokumentů, mediální analýza atd.) a jejich participační diskuzi. Kurz bude také sloužit k diskuzi a formulování výzkumných a diplomových projektů.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (26.10.2021)

Cairney, Paul, and Michael D. Jones. 2016. “Kingdon’s Multiple Streams Approach: What Is the Empirical Impact of This Universal Theory?” Policy Studies Journal 44:37–58.

Jones, Michael D., Holly L. Peterson, Jonathan J. Pierce, Nicole Herweg, Amiel Bernal, Holly Lamberta, and Nikolaos Zahariadis. 2016. “A River Runs through It: A Multiple Streams Meta Review.” Policy Studies Journal 44:13–36.

Shanahan, Elizabeth A. - Jones, Michael D. - McBeth, Mark K.: How to condust a Narrative Policy Framework study. In The Social Science Journal, Vol. 55, No. 3, 2018, pp. 332-345. 

Weible, Christopher M. - Sabatier, Paul A. (eds.): Theories of the Policy Process. New York: Taylor and Francis, 2018.

Probírané texty budou přístupné zapsaným studentům prostřednictvím aplikace Moodle (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1003).


Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (26.01.2021)

K absolvování předmětu je potřebné úspěšně splnit všechny požadované aktivity a nepřestoupit pravidla akademického anebo slušného chování (např. plagiátorství, podvádění, respekt k vyučujícímu atd.).
Požadované aktivity jsou následující:
1) aktivní účast v diskuzi
2) docházka (100 %, tj. přítomnost na všech blocích)
3) kriticky zpracované 3 konspekty (1-2 normostrany) k zadaným textům/přístupům
4) zpracování zadaného úkolu, který se vztahuje k seminární práci, v týmu
5) prezentace vztahující se ke zpracovávané seminární práci v rozsahu cca 15 min.
6) výzkumný design + pilotní empirická studie v rozsahu 15-20 normostran (27.000-36.000 znaků s mezerami)

Škála hodnocení:
A    91-100 bodů
B    81-90 bodů
C     71-80 bodů
D    61-70 bodů
E    51-60 bodů
F    50 a méně bodů
Účastníci kurzu jsou zpravidla souhrnně hodnoceni na základě plnění uvedených aktivit a termínů.

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. (11.09.2021)

Kurz je určen všem zájemcům o problematiku výzkum procesu tvorby veřejných politik z řad studentů magisterského studia, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v této oblasti nebo kteří zpracovávají diplomovou práci na toto téma. Workshop bude probíhat v intenzivním blokovou (pátek 5. listopadu 2021 – DATUM SE MŮŽE ZMĚNIT). Předpokládá se pečlivé studium zadaných textů, předchozí příprava, zpracování zadaného praktického úkolu a aktivní účast v participačních diskuzích.
Pracovním jazykem je angličtina.