PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Projektový management - JSM656
Anglický název: Projekt Management
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://KH: domlouvají se individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Alena Maaytova, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Alena Maaytova, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: JSM683
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (10.06.2009)
Předmět poskytuje relevantní poznatky vztahující se k hodnocení veřejných programů jako nástrojů veřejných politik.
Důraz je kladen na obecnou uplatnitelnost probíraných přístupů a metod, jejichž aplikace bude ilustrována na příkladech
rozmanitých zahraničních i tuzemských veřejných programů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK