PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Veřejné rozpočty jako nástroj řízení - JSM653
Anglický název: Public Budgets as a Management Instrument
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://konzultace: středa: 12,00-14,00 hod. č. 3012
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: JSM680
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (18.02.2019)
Předmět poskytuje poznatky z oblasti teorie a praxe řízení veřejných výdajů. Seznamuje účastníky kursu se základními metodami řízení veřejných výdajů a na praktických příkladech vede účastníky kursu k jejich praktickému použití.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (18.02.2019)

Základní literatura:

Povinná:

Maaytová Alena, Pavel Jan, Ochrana František a kolektiv: Veřejné finance v teorii a praxi, ISBN: 978-80-247-5561-8, GRADA 2015

 

Doporučená:

Brown,C.V., Jackson, P.M.2003: Ekonomie veřejného sektoru, Eurolex Bohemia, ISBN: 80-86432-09-02

Stiglitz,J.E. 1997: Ekonomie veřejného sektoru,Praha: Grada, ISBN 80-7169-454-1

OCHRANA, F. 2011. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-644-8.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Michaela Čuprová (21.01.2020)

 

Veřejné rozpočty jako nástroj řízení

 

Kód: JSM653 letní semestr akademického roku 2018/2019, posluchárna J3018

 

Vyučující: doc. ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Email: maaytova@vse.cz

 

Základní charakteristika kurzu:

Předmět poskytuje poznatky z oblasti teorie a praxe řízení veřejných výdajů. Seznamuje účastníky kursu se základními metodami řízení veřejných výdajů a na praktických příkladech vede účastníky kursu k jejich praktickému použití.

Cíle kurzu: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti rozpočtové politiky. Student by měl po absolvování kurzu pochopit hlavní problémy z oblasti veřejných financí, porozumět trendům v oblasti veřejných financí hlavně na výdajové straně.

 

Typ studijního předmětu: povinně volitelný

 

Rozsah studijního předmětu: 2/0

 

Počet kreditů: 5

 

Podmínky zápisu: Přijetí do kombinované nebo denní formy magisterského studia oboru Veřejná a sociální politika.

 

Ukončení a hodnocení: Studenti absolvují dva testy, průběžný po třech výukových blocích (tzn. 1. 4. 2019) a závěrečný test po skončení výuky.

 

Celkové hodnocení viz následující tabulka.

Způsoby a kritéria hodnocení:

Absolvování průběžného testu

30%

Absolvování závěrečného testu

70 %

Celkem

100 %

 

Výborně

90-100

Velmi dobře

75-89

Dobře

60-74

Nedostatečně

0-59

 

Harmonogram výuky a témata

pondělí 18. 2.

 

14:00 – 15:20

Úvod do předmětu – důvody, funkce veřejných rozpočtů

15:30 -16:50

Charakteristiky veřejných financí, vládní selhání

 

pondělí 4.3.

 

14:00 – 15:20

Veřejná volba, zájmové skupiny

15:30 -16:50

Tvorba rozpočtu, rozpočtová politika

 

pondělí 18. 3.

 

14:00 – 15:20

Veřejné výdaje – faktory ovlivňující veřejné výdaje

15:30 -16:50

Metody hodnocení veřejných výdajů

 

pondělí 1.4.

 

14:00 – 15:20

Veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví.

15:30 -16:5

Financování školství v ČR

 

pondělí 15.4.

 

14:00 – 15:20

Veřejné rozpočty v oblasti školství.

15:30 -16:50

Financování školství v ČR

 

pondělí 29.4.

 

14:00 – 15:20

Veřejné rozpočty v oblasti národní obrany. Financování obrany v ČR

15:30 -16:50

 

Veřejné rozpočty v oblasti kultury. Financování kultury v ČR

 

pondělí 13.5.

 

14:00 – 15:20

Sociální zabezpečení, sociální rizika – způsoby řešení – modely.

15:30 -16:50

Sociální zabezpečení v ČR.

 

Základní literatura:

Povinná:

Maaytová Alena, Pavel Jan, Ochrana František a kolektiv: Veřejné finance v teorii a praxi, ISBN: 978-80-247-5561-8, GRADA 2015

 

Doporučená:

Brown,C.V., Jackson, P.M.2003: Ekonomie veřejného sektoru, Eurolex Bohemia, ISBN: 80-86432-09-02

Stiglitz,J.E. 1997: Ekonomie veřejného sektoru,Praha: Grada, ISBN 80-7169-454-1

OCHRANA, F. 2011. Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky: jejich tvorba, hodnocení a kontrola. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7357-644-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK