PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2014/2015
   Přihlásit přes CAS
Základy sociologie - JSM640
Anglický název: Sociology: an introduction
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:9/0 Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 9 [hodiny]
Počet míst: 45 / neurčen (45)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.11.2009)

Předmětem kurzu je zprostředkování sociologického pohledu na společnost, na základní problémy, které sociologie řeší a na metody, které při tom využívá.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.11.2009)

Cílem kurzu je, jak vyplývá z jeho charakteristiky, naučit studenty sociologickému pohledu na společnost a jedince v ní žijící. Kurz by jim měl pomoci porozumět základním společenským problémům a tématům, které budou za pomoci těchto sociologických poznatků konkrétně analyzovat v dalších kurzech.

Literatura -
Poslední úprava: PAULICEK (23.09.2013)

Základní literatura:

Jandourek, J. Úvod do sociologue. portál, 2003 (kap. 1-6, 9-11)

Doporučená literatura:

Keller, J.:Úvod do sociologie, SLON 1997

Keller, J.: Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. SLON 2012

Petrusek, M.: Základy sociologie, Akademie veřejné správy 2009

Petrusek, M. a kol: Dějiny sociologie, Grada 2011

Petrusek, M, Balon, J.: Společnost naší doby, Academia 2011

Giddens, A.: Sociologie, Argo 1997, 2001

Bauman, Z.: Myslet sociologicky, SLON 1997

Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti, SLON 2007

Šanderová, J.: Sociální stratifikace , Karolinum, 2004

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. (20.11.2009)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: PAULICEK (23.09.2013)

1. Název studijního předmětu: Základy sociologie

2. Vyučující: Mgr. Miroslav Paulíček, PhD.

3. Typ studijního předmětu:

Povinně volitelný

4. Rozsah: 9 hodin kontaktní výuky, samostudium

5 . Harmonogram výuky předmětu: dva bloky kontaktní výuky formou přednášek

6. Počet kreditů: 7

7. Ukončení: zkouška-písemný test a seminární práce

8. Základní charakteristika kurzu:

Předmětem kurzu je zprostředkování sociologického pohledu na společnost, na základní problémy, které sociologie řeší a na metody, které při tom využívá.

9. Cíle kurzu:

Cílem kurzu je, jak vyplývá z jeho charakteristiky, naučit studenty sociologickému pohledu na společnost a jedince v ní žijící. Kurz by jim měl pomoci porozumět základním společenským problémům a tématům, které budou za pomoci těchto sociologických poznatků konkrétně analyzovat v dalších kurzech.

10. Okruhy témat (podrobně) :

I. blok: Dějiny sociologie a její vnitřní dělení (paradigmata, obory).

II. blok: Typoplogie společností, metodologie výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK