PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vybrané problémy vzdělávací politiky - JSM638
Anglický název: Selected Problems of Education Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2015)
Kurz Vybrané problémy vzdělávací politiky je určen pro studenti, kteří již absolvovali jeden nebo více kurzů vzdělávací politiky (JSB039, JSM607, JSM696) a ještě toho nemají dost. :-)
Tak jako i v jiných kurzech, je cílem i tohoto kurzu pěstovat schopnost kritického zamyšlení nad otázkou, co a jak učit (se) na začátku 21. století. Hledání odpovědi zohlední co nejširší souvislosti. Účastí na kurzu studenti dále zvýší své kompetence cíleně se ptát, formulovat a analyzovat problém, komunikovat, argumentovat, prezentovat ústně i písemně. Při výběru konkrétních témat bude přihlédnuto k zájmům účastníků.
Literatura
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2015)

Bude doplněna na základě vybraných témat.

Sylabus
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2015)

 

 VYBRANÉ PROBLÉMY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

Sylabus kurzu pro letní semestr akademického roku 2014/2015

1. Kód předmětu

JSM638

2. Garanti

Doc. Jaroslav Kalous, PhD. (jaroslav.kalous@gmail.com)

PhDr. Arnošt Veselý, PhD. (vesely.arnost@centrum.cz)

3. Rozsah a forma výuky

"Blended education" - kombinace aktivní prezenční účasti s elektronickou komunikací (Moodle).

Učebna J2019 je pro tento kurz rezervována každou středou středu 12:30 - 13:50 hod.

První setkání 18.2. ve 12:30 hod. bude mít v první části formu úmluvy. Studenti se seznámí s nabízenými tématy a budou mít možnost ovlivnit jejich výběr.  

4. Počet kreditů

5

5. Ukončení

Klasifikovaný zápočet na základě práce v průběhu celého kurzu.

6. Podmínky zápisu do kurzu

Kurz je určen především pro vážné zájemce o vzdělávací politiku z řad studentů magisterského studia veřejné a sociální politiky. Prerekvizitou pro zápis do tohoto kurzu je předchozí absolvování alespoň jednoho kurzu vzdělávací politiky, lépe dvou. Přednost budou mít (bez ohledu na pořadí přihlášení) ti, kteří uvažují o tom, zvolit si pro svou diplomovou práci téma ze vzdělávací politiky.

7. Program

Bud vybrána zhruba polovina z následujících možností (od hvězdného nebe nad hlavou až po mravní zákon v nás):

Místo člověka ve vesmíru (Big History - nová akademická disciplína)

Evoluce a učení

Evoluční psychologie

Proč se lidé zabíjejí (homicida a genocida)

Evoluce lidské sexuality

Budoucnost světa

Dilemata současné vzdělávací politiky

Teorie a výzkumy učení

Svoboda učení - Unschooling, Uncollege

Vzdělávací technologie

MOOC - konec současných vysokých škol?

Dobrý učitel (jak učit)

Svoboda a autorita, dobro a zlo ve výchově

Důvěra, empatie, věda zla

Inteligence

Rezilience, umění přežít

Osobnostní a sociální rozvoj (meditace a komunikace)

Vědomí (zúžené a rozšířené stavy), duševní zdraví

Čas

Věda o štěstí

Smysl života

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK