PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Konceptorská praxe ve veřejné politice - JSM627
Anglický název: Conceptual Work in Public Policy
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2011
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Petrášek, CSc.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Cíle výuky: ovládnutí základů metodologie formulace futurologických úloh v sociálně, hospodářsko a veřejně politické rozhodovací praxi a seznámení s hlavními praktikami jejich řešení v praxi strategického managementu.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Petrášek, F. Hospodářsky účelné prognózování - východiska metodologie. Praha : Academia, 1988, kap. 1., 2.

Petrášek, F. Základy hospodářské prognostiky. Praha : VŠE, 1997, kap. 4, 5. ISBN 80-7079-872-6.

Koncipování budoucnosti v Evropě ´97. Sborník. Red. F. Petrášek, V. Tomandlová. Praha : OFS, 1997, str. 7-42.

Petrášek, F. Anticipation of Cultural Change as an Instrument for Policy-making. In: Forecasting in the Transition Society. Ed. by S. Zajac. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1998, str. 15-22.

Kukliński, A. Tři scénáře evropského vývoje 21. století. Dialogy s budoucností, 1999, č. 8, str. 29-31.

Gašparíková, J. Rozhovory o budúcnosti. Dialogy s budoucností, 1999, č. 8, str. 31-44.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (30.08.2007)

Podmínky pro splnění studijních povinností: složení zkoušky osvědčující znalost vymezeného obsahu učebních textů a vypracování semestrální práce na dohodnuté odborné téma podle zadané metodologie.

Celkové hodnocení bude provedeno podle klíče:
  • kvalita zpracování semestrální práce: 50 %
  • kvalita jejího obhájení v rámci otázky zadané při ústní zkoušce: 50 %.

Cíle výuky: ovládnutí základů metodologie formulace futurologických úloh v sociálně, hospodářsko a veřejně politické rozhodovací praxi a seznámení s hlavními praktikami jejich řešení v praxi strategického managementu.

Tematické okruhy:
Předmět a metoda futurologie jako nauky o tvorbě a informačním využívání představ o budoucnosti.

Historie a současný stav futurologické praxe jako součásti přípravy strategických rozhodnutí v politické praxi.

Psychologické, kognitivní a logické charakteristiky futurologické praxe.

Identifikace futurologických úloh v rozhodovací praxi. Analýza nejistot rozhodovatele, kritéria pro třídění úloh. Informační význam obsahové redukce futurologické úlohy pro strategický management.

Informační základna pro řešení futurologických úloh. Řešitelské praktiky a jejich institucionální zabezpečení v dobové kulturní praxi.

Konstituce futurologie jako součásti aktuální politické praxe. Význam futurologických rozborů aktuální praxe pro tvorbu zájmů ve veřejné, vládní a manažerské politické praxi - minulost a přítomnost.

Základní literatura:
Petrášek, F. Hospodářsky účelné prognózování - východiska metodologie. Praha : Academia, 1988, kap. 1., 2.

Petrášek, F. Základy hospodářské prognostiky. Praha : VŠE, 1997, kap. 4, 5. ISBN 80-7079-872-6.

Koncipování budoucnosti v Evropě ´97. Sborník. Red. F. Petrášek, V. Tomandlová. Praha : OFS, 1997, str. 7-42.

Petrášek, F. Anticipation of Cultural Change as an Instrument for Policy-making. In: Forecasting in the Transition Society. Ed. by S. Zajac. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 1998, str. 15-22.

Kukliński, A. Tři scénáře evropského vývoje 21. století. Dialogy s budoucností, 1999, č. 8, str. 29-31.

Gašparíková, J. Rozhovory o budúcnosti. Dialogy s budoucností, 1999, č. 8, str. 31-44.

Poznámka:
Zadání semestrální práce proběhne vzájemnou dohodou s přednášejícím do 14 dnů po zahájení kurzu. Posluchač obdrží písemný návod na zpracování zvoleného tématu a seznam otázek, které budou předmětem ústní zkoušky. Přednášející uvítá konzultace v průběhu zpracování tématu v jeho konzultačních hodinách!

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK