PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Globální problémy život. prostředí - JSM619
Anglický název: Global Environmental Issues
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://KH: domlouvají se individuálně
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (08.04.2008)

Nováček, P., Huba, M., Mederly, P. (1998): Ohrožená planeta na prahu 21. století.

Vydavatelství Univerzity Palackého. Olomouc

Nováček, P., Huba, M. (1995, 1996): Šok z prosperity. Čítanka z globální problematiky. I. -

III. Díl. Vydavatelství Univerzity Palackého, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život.

Olomouc, Bratislava

Nováček, P. (1999): Křižovatky budoucnosti. GplusG, Praha

Komise pro globální řízení (1995): Naše globální sousedství. Rada pro mezinárodní vztahy.

Praha

W.E. Stead, J.G. Stead: Management pro malou planetu. G plus G. Praha

Brown, L. et al. (2000 - 2004): State of the World. W. W. Norton and Company.

New York

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK