PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2009/2010
  
Sociální deviace - JSM610
Anglický název: Social Deviance
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2009 do 2009
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://Konzultace: úterý: 13,00-15,00 hod., č. 3008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.06.2006)
Kurs obsahuje výklad sociologických teorií sociálních deviací, na jejichž základě jsou posléze rozebírány nejvýznamnější deviantní fenomeny a to vždy z hlediska teoretického, z hlediska jejich sociální distribuce a z hlediska jejich právní a sociální regulace.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (01.06.2006)

Munková G.: Sociální deviace (Přehled sociologických teorií); Karolinum 2001

Sociální deviace, sociologie nemoci a mediciny; SLON, Praha 1992

Bútora M.: Mne sa to nemože stať, Sociologické kapitoly z alkoholismu; Osveta 1989

Foucault M.: Dějiny šílenství; Praha 1993

Merton, R.K.: Sociální struktura a anomie in: Studie ze sociologické teorie, SLON 2000

Masaryk T.G.: Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty; Čin, Praha 1930

Bútora M.: Překročit svůj stín, kluby abstinujících a jiné svépomocné skupiny; Avicenum, Praha 1991

Aleš M.: Sebevraždy v ČSFR v letech 1960-90;in Demografie č.3/1992

Arendtová,H.: Eichmann v Jeruzalémě (Zpráva o banalitě zla), O násilí

Bauman,Z.: Modernita a holocaust, SLON, 2004

Statistický přehled Sebevraždy v ČR, pravidelně vydávaný Ministerstvem zdravotnictví

Doporučená literatura:

Hrčka,M.: Sociální deviace, SLON 2001

Komenda A.: Sociální deviace; Olomouc 1999

Rock P. - Downes, D.:Understanding Deviance; Clarendon Press, Oxford 1989

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Věra Tomandlová (07.04.2008)

Rozsah 2/-, Zk.

Stručný program:
1. Sociologické definice deviace a jejich metodologické důsledky :

Normativní (objektivistický) přístup

relativistický (interpretativní, konstruktivistický) přístup

2. Chicagská škola a její předchůdci (A.Small, E.A.Ross, R.E.Park, E.Burgess a další)

Teorie diferencované asociace (E.Sutherland)

3. Teorie anomie (E.Durkheim, R.K.Merton)

4. Teorie kultur a subkultur (A.Cohen, R.Cloward - L.Ohlin, D.Matza)

5. Teorie značkování (labelling), vliv symbolického interakcionismu (G.H.Mead), představitelé labellingu: E.Lemert, H.Becker, J. Kitsuse

6. Radikální kriminologie: Nová kriminologie, Birminghamská škola, Radikální kriminologie v Americe (I.Taylor, P.Walton, J.Young, S.Hall, W.Chambliss a další)

7. Fenomenologie a etnometodologie v oblasti sociálních deviací (A.Schutz, J.Jacobs, A.Cicourel). Další teoretické přístupy:

  • teorie sociální kontroly
  • feministická kriminologie

8. Kriminalita.Teoretické koncepce (biologické, psychologické a sociologické) pachatel, oběť. Kriminologie, Statistiky a ukazatele kriminality v ČR.

9. Koncept duševních nemocí: vývoj názorů na duš. nemoc, vývoj institucí

(M.Foucault)

duševní nemoc v teoriích sociálních deviací

(E.Goffmann, T.Scheff a další)

10. Sebevražednost: filosofické, psychologické a sociologické přístupy

(T.G.Masaryk, E.Durkheim a další)

11. Alkoholismus a toxikománie: sociální podmínky podílející se na vzniku a vývoji (vybrané teoretické koncepty), sociální distribuce a dopady na společnost, sociologické pohledy na možnosti prevence a léčby, právní regulace

12. Prostituce: sociální podmínky a faktory podílející se na vzniku a vývoji (vybrané teoretické koncepty), vývoj fenomenu, situace v České republice, možnosti právní a sociální regulace prostituce

13. Antisemitismus: antisemitismus a jeho projevy v historii, antisemitismus jako ideologie. Kolektivní zlo, banální zlo, banalita zla. (H.Arendtová, Z.Bauman)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK