PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Vzdělávací politika v ČR - JSM607
Anglický název: Education Policy in the CR
Zajišťuje: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
Je korekvizitou pro: JSM606
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2012)
Obsahem kurzu je česká vzdělávací politika v historickém i globálním kontextu, její klíčová konfliktní témata. Podmínkou absolvování je plnění průběžných úkolů a úspěšná závěrečná prezentace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2012)

Cílem kurzu je získat schopnost kritického zamyšlení nad českou vzdělávací politikou. Studenti získají obecný přehled o fungování českého vzdělávacího systému, seznámí se s činností hlavních aktérů, zlepší své porozumění hodnotám a principům formujícím vzdělávací politiku. Účastí na kurzu studenti zvýší své kompetence cíleně se ptát, formulovat a analyzovat problém, komunikovat, argumentovat, prezentovat ústně i písemně.

Literatura
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2012)

Základní (povinná):

Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha, Karolinum 2006.

Rozšiřující:

Vybrané relevantní pasáže z následujících publikací:
Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006.
Kalous, J., Veselý, A. (Eds.): Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha, Karolinum 2006.
Průcha, J. (ed): Pedagogická encyklopedie. Praha, Portál 2009.

Doplňující:

Doporučená na základě aktuálně probíraných problémů.

K procvičení anglické odborné terminologie:

Kalous, J., Štoček, J., Veselý, A. (Eds.): Educational Policy Studies in the Czech Republic. The current state, theoretical and analytical approaches and possible development in an international context. Praha, Nakl. Aleš Čeněk 2007.

Metody výuky
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2012)

Výuka vychází z konceptu "blended learning", kombinace různých vzdělávacích prostředí a snahy co nejefektivněji využít to, co které z nich umožňuje. Intenzivní interaktivita při presenční formě (diskuse, hry, presentace) je kombinována s počítačovou výukou (Moodle); knihy si přečte každý sám. Budou přizváni zajímaví hosté - aktéři vzdělávací politiky v ČR.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2012)

Kurz je blokový - krátký a intenzivní. Bude vyžadavat průběžnou práci, plnění domácích úkolů, aktivitu při seminářích. Na základě počtu získaných bodů obdrží student(ka) výslednou známku.

Sylabus
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (13.07.2013)

Kurz proběhne blokovou formou vždy ve čtvrtek v J3018 od 9:30 do 12:20 hod. Při úvodním setkání 3.10.  dohodneme upřesnění obsahu kurzu na základě preferencí studentů.

 Možný obsah výukových bloků:

1.Teorie vzdělávací politiky (VzP)

2.Historie VzP v ČR

3.Regionální VzP (MtŠ, ZŠ, SŠ)

4.Obsah vzdělávání (kurikulum, standardy, státní mnaturita)

5.Vysokoškolská VzP

6.Globální vzdělávací trendy

7.Závěrečné prezentace

 

 Po definitivním uzavření zápisu do SISu (10.10. 14:00 hod.) získají zapsaní studenti kód k přístupu do kurzu na Moodle s připravenou studijní literaturou. Kurz pak bude pokračovat 17.10. s dvoutýdenní frekvencí.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KALOUS/PEDF.CUNI.CZ (18.10.2014)

Kurz JSM607 Vzdělávací politika v ČR navazuje na kurz JSB039 Úvod do vzdělávací politiky, jehož absolvování je výhodou, nikoli však nutnou podmínkou možnosti zápisu.

 

Ohlasy na kurzy vzdělávací politiky

Přála bych si, aby více přednášejících zvolilo modernější způsob výuky - třeba jako právě u kurzu vzdělávací politiky. Teď nechci "nosit švestičky ze zahrádky", chodím na jeden volitelný předmět do Hollaru - Sociálně-psychologické aspekty marketingové komunikace, který je vyučován podobně. Jde o to, že po těchto dvou předmětech (mám je oba ve středu) se cítím opravdu obohacena a pak třeba až do večera přemýšlím nad tím, o čem jsme se bavili. Je tedy dobré, když přednášející jsou nejen odborníci, ale také "lidé", kteří toho mnoho zažili a hlavně jsou ochotni a dokážou své zážitky studentům předat. A zároveň se nebojí zkusit nový přístup a těšit se společně se studenty na každé další setkání.

J.H. 2011

Vyučující s velkým smyslem pro humor, sebeironií. Má evidentně hodně zkušeností a je přínosné ho poslouchat, ať vypráví cokoliv.

N.N. 2011

Vyučující je příliš velký pesimista.

N.N. 2011

Vyučující - charismatický borec.

N.N. 2012

Určitě bych zachovala domácí práce, kterých bylo sice dost, ale velmi mě bavily a podle mne jsou pro všechny přínosem.

N.N. 2012

Jste největším přínosem pro ISS. Jako pedagog, jako vychovatel, jako inspirace pro studenty. Neměňte své zaměření a svůj styl, studenti vás milují a svou práci děláte skvěle. Kéž by vedení školy (školství) bylo ve vašich rukách.

E.N. 2011

 

Ještě druhý den, jsem všem vyprávěla, jak skvělé to ve čtvrtek ve škole bylo! (A věřte mi, v životě jsem slovo "skvělé" v souvislosti s výukou na FSV ještě nepoužila.)

K.Š. 2014

A poviem úprimne, lepšíu prednášku/seminár som doposiaľ ani na slovenskej univerzite nezažila.

N.G. 2014

Dále viz http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/.

No řekněte, lze odolat? :-)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK