Výzkumné kolokvium SVP II - JSM567
Anglický název: Research Colloquium SVP II
Český název: Výzkumné kolokvium SVP II
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Vyučující: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Prerekvizity : JSM566
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2022)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.

Kurz bude vyučován prezenčně.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2022)

Tomáš Dvořák
Vliv prostředí na volbu (radikálních) populistických stran
Nabízím zapojení do projektu GA ČR. Konkrétně účast na analýze vlivu prostředí na volební chování (volba ANO, SPD). Práce by zahrnovala podílení se na empirické kvantitativní analýze: hledání vhodných dat a aktivní účast na přípravě dat. Zapojení by zahrnovalo také účast na schůzkách týmu, studium literatury a spoluúčast na výsledné publikaci (psaní odborného článku). Benefitem pro studenta může být obohacení znalostí v kvantitativní analýze dat. Kontakt: tomas.dvorak@fsv.cuni.cz

Ondřej Císař
Současné klimatické hnutí
Nabízím zapojení do projektu GA ČR. Konkrétně jde o organizaci a přepis rozhovorů pro výzkum současného klimatického hnutí v České republice. Práce tak zahrnuje účast na empirické kvalitativní analýze, benefitem pro studenta může být získání praktických dovedností v kvalitativní analýze dat. Kontakt: ondrej.cisar@fsv.cuni.cz