PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body - JSM562
Anglický název: Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body
Český název: Medical Anthropology: Illness, Medicine and the Body
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Třída: Courses for incoming students
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK