Diplomový seminář - JSM554
Anglický název: Diploma seminar
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Neslučitelnost : JSM045, JSM046
Je neslučitelnost pro: JSM046, JSM045
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (24.10.2019)

COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (18.09.2022)

Zaměření Sociální antropologie a kvalitativní výzkum (SAQ)

Podrobné informace o organizaci diplomového semináře pro studenty zaměření SA&Q (Grygar, Hájek).

V ZS 2022/23 je seminář SAQ vyučován prezenčně.

 

Studenti zaměření ASV se setkávají v Pekařské, v místnosti IT 308 vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:50.